Inteligentny Budynek eHouse.PRO konfiguracja inteligentnych wyjść cyfrowych

Inteligentny Dom eHouse.PRO – funkcjonalność i konfiguracja inteligentnych wyjść cyfrowych.
Wyjścia cyfrowe, dostępne na module I/O dzięki pełnej obsłudze softwarowej z aplikacji serwera eHouse.PRO (dla Linux) posiadają bardzo dużą funkcjonalność. Kompletna konfiguracja wyjść cyfrowych jest niezależna dla każdego programu wyjść i jest ładowana przy jej zmianie.
Konfiguracja jest niezależna dla każdego wyjścia cyfrowego (włącz/wyłącz), Wyjścia napędów (pary), itd.

Wyjścia cyfrowe posiadają drivery z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym do bezpośredniego włączenia przekaźników.
Dodatkowo posiadają zabezpieczenie softwarowe przed zbyt gwałtownymi zmianami stanu wyjść, np. przy zbyt częstym uruchomieniu tego samego zdarzenia. Uruchomienie tego samego zdarzenia dla wyjść czy napędów w zbyt krótkim czasie (ok 1s) spowoduje ignorowanie kolejnego zdarzenia dla bezpieczeństwa systemu i ochrony urządzeń podłączonych do wyjść, eliminując efekt „choinki”, występujący w niektórych systemach automatyki.
Zabezpiecza to np:

 • przed wielokrotnym naciśnięciem przycisków na panelach, smartfonach, tabletach
 • błędami sieci, retransmisji pakietów
 • zabawą dzieci

Dodatkowo funkcjonalność tych wyjść może być rozszerzona w nieograniczony sposób o nowe algorytmy i pomysły, poprzez upgrade oprogramowania serwerowego eHouse.PRO.

Wszystkie wyjścia są traktowane indywidualnie i są jednakowo uprzywilejowane.

Każde inteligentne wyjście posiada szereg zaawansowanych funkcji:

 • Praca w trybie wyjść pojedynczych (on/off)
 • Praca w trybie wyjść podwójnych – sterowanie napędami, elektrozaworami, bramami, serwami itd (zamknij, otwórz, stop)
 • Zablokowanie działania wyjścia {Disable} (Zdarzenia zmiany stanu wyjścia pojedynczego zostaną ignorowane)
 • Programowany czas włączenia wyjścia: na stałe lub 1s do ok 18h z rozdzielczością 1s {Time ON}
 • Programowany czas wyłączenia wyjścia: na stałe lub 1s do ok 18h z rozdzielczością 1s {Time OFF}
 • Programowana Ilość Powtórzeń {Repeats} 0..255
 • Tryb Administracyjny {Admin} niezbędny do odblokowania flagi Disable przy wysyłaniu zdarzenia dla pojedynczego wyjścia
 • Stan Wyjścia {State}: Włącz (On) / Wyłącz {Off} / Przełącz {Toggle} / Nie zmieniaj {N/A}
 • Uruchomienie zdarzenia {Run} z wybranymi parametrami ustawionymi jak w formularzu
 • Kopiowanie zdarzenia {Copy} do schowka z wybranymi parametrami ustawionymi jak w formularzu do tworzenia konfiguracji systemu

Na szczególną uwagę zasługuje flaga Blokowania wyjścia {Disable}. Ma ona zastosowanie np. jeśli do wyjść podłączone są napędy lub serwa i wykonywanie zdarzeń dla wyjść pojedynczych nie ma sensu lub jest wręcz niebezpieczne dla urządzeń wykonawczych. Takim groźnym zdarzeniem jest jednoczesne włączenie obu kierunków (wyjść) lub gwałtowne zmiany kierunków napędów (bez wbudowanych zabezpieczeń), co może zakończyć żywot silników napędowych. W przypadku gdy zamierzamy korzystać z napędów zamiast wyjść pojedynczych warto dla wyjścia pojedynczego ustawić flagę „DISABLE”.

Konfiguracja wszystkich wyjść następuje jednocześnie podczas uruchomienia programu z wyborem preferencji wszystkich wyjść i jest w pełni niezależna dla każdego programu i wyjścia.
Konfiguracja pojedynczych wyjść jest także ustawiana przy uruchomieniu zdarzenia dla danego wyjścia.

Funkcjonalność Inteligentnych Wyjść:
Programowany czas włączenia wyjścia (Timer) pozwala na automatyczne wyłączenie wyjścia po zaprogramowanym czasie w bardzo szerokim zakresie czasu.
Na przykład:
Włączamy wyjście w odpowiedzi na działanie czujnika ruchu PIR lub włącznika do chwilowego włączenia oświetlenia.

Programowany czas wyłączenia oznacza działanie przeciwne: przy wyłączaniu wyjścia włączy się ono automatycznie po zaprogramowanym okresie czasu.

Programowana ilość powtórzeń ma znaczenie jeśli chcemy aby wyjście zmieniało stany cyklicznie z zaprogramowanym czasem włączenia i wyłączenia.
Na przykład:
Zamierzamy sterować pompą cyrkulacyjną obiegu wody użytkowej. Pompa będzie włączana i wyłączana z zaprogramowanymi czasami włączania i wyłączania.
Zamierzamy sterować nawadnianiem ogrodu.
Zamierzamy włączać wentylatory, pompy, elektrozawory z zaprogramowanymi przebiegami czasowymi.

Konfiguracja eHouse.PRO jest tworzona z przeglądarki WWW wybierając adres http://x.y.v.z/pro/inputs.php gdzie x.y.v.z jest adresem IP servera eHouse.PRO.
Nazwy wyjść/wejść/napędów edytuje się klikając link „Change Names” Dla:

 • Wyjść on/off (Outputs)
 • Wejść on/off (Inputs)
 • Wejść pomiarowych (ADC)
 • Ściemniaczy (Dimmer)
 • Napędy rolet, bram, markiz, okien, zawory itd (Drive)
 • Strefy zabezpieczeń i ustawienia wejść (Zones)
 • Programy wyjść on/off i sceny świetlne (Programs)
 • Programy pomiarowo-regulacyjne np. dla temperatury(ADC Program)
 • Programy napędów (wyjść podwójnych) (Secu Programs)

Ustawienia poszczególnych programów/ustawień znajdują pod numerami poniżej sekcji:

 • wejść (parametrów i stref zabezpieczeń) – poniżej „Modify inputs params settings”
 • wyjść ( programów i scen świetlnych)- poniżej „Modify Outputs programs settings”
 • napędów (programów rolet, napędów i elektrozaworów) – poniżej „Modify Security Programs settings”

Konfigurację wyjść jak również całego systemu eHouse.PRO wykonuje się z okna przeglądarki WWW na formularzu zawierającym wszystkie ustawienia dla wyjść, używając składni adresu lub odpowiedniego linka:
http://192.168.0.200/pro/inputs.php?func=advancedsettings&filter=outputs&program=4
Gdzie 192.168.0.200 jest domyślnym adresem serwera eHouse.PRO
Pole „program” zawiera nr. programu, dla którego tworzymy konfigurację.

Kopia ekranu konfiguracji: Inteligentny Dom eHouse.PRO konfiguracja wyjść pojedynczych

Opis pól:
Czas jest zapisany w formacie: h:m:s (godziny:minuty:sekundy)

Następnie wyświetlana jest tabelka zawierająca konfigurację wszystkich wyjść z opisami pól:
{No.} – Numer Wyjścia
{Name} – Nazwa wyjścia (jeśli zaczyna się od „@” nie jest wyświetlane na liście statusu)
{Disable} – Blokowanie wyjścia (zdarzeń przychodzących odnoszących się do danego wyjścia pojedynczego)
{Admin} – Do wyłączenia flagi „disable” dla wyjść przy uruchomieniu zdarzeń pojedynczych. Przy uruchomieniu całego programu flaga ta nie ma znaczenia.
{State} – Stan wyjścia ON (włącz), OFF (wyłącz), Toggle (zmień stan na przeciwny), N/A (nie zmieniaj)
{Time OFF} – Czas wyłączenia dla wyjść (0 nieskończony)
{Time ON} – Czas włączenia wyjść (0 nieskończony)
{Repeats} – Liczba powtórzeń sekwencji włącz (Time ON) / wyłącz (Time OFF)
{Run} – Uruchomienie zdarzenia z wybranymi parametrami
{Copy} – Kopiowanie kodu zdarzenia z wybranymi parametrami do schowka do wykorzystania przy tworzeniu zaawansowanej konfiguracji

Po ustawieniu wymaganej konfiguracji wyjść dla danego programu należy nacisnąć przycisk {Update}

Więcej o eHouse.PRO:
Inteligentny Budynek eHouse.PRO

Zakupy przez internet:
automatyka budynku eHouse.PRO Serwer
inteligentny dom eHouse.PRO wyjścia