Instalacja oprogramowania Inteligentnego Domu eHouse na systemie Windows 64bity

Instrukcja instalacji oprogramowania eHouse Inteligentny Dom na platformy 64 bitowe Windows 7, Vista, XP.
Oprogramowanie eHouse dla systemu Windows XP do 7 może pracować zarówno na wersji 32 jak i 64 bitowej.
W przypadku wersji 64 bitowej instalator systemu eHouse nie jest w stanie zainstalować środowiska BDE (Borland DataBase Engine), które oficjalnie nie jest zgodne ze środowiskiem 64bitowym Windows jednak pracuje poprawnie.

W tym wypadku konieczne jest manualne zainstalowanie oprogramowania systemu automatyka domu eHouse polegające na przekopiowaniu plików i uruchomieniu skryptu instalacyjnego dla środowiska BDE.

W tym celu konieczne jest pobranie plików eHouse ze strony WWW oprogramowanie inteligentnego domu eHouse pliki

BDE instalacja manualna na systemy 64 bitowe Windows

eHouse – instalacja manualna na systemy 64 bitowe Windows

Dalsze kroki należy wykonać na uprawnieniach administratora wybierając uruchomienie plików poprzez menu „Uruchom jako administrator”

Instalacja środowiska BDE (Borland DataBase Engine)

Należy rozpakować plik „bde.zip” w dowolne miejsce a następnie uruchomić plik na uprawnieniach administratora systemu windows „install_bde.bat” typu „batch” instalujący pliki do katalogu „c:\BDE”.
Spowoduje przekopiowanie plików oraz zapis niezbędnych rejestrów Windows dla środowiska Borland DataBase Engine.

Następnie należy wykonać kolejne instrukcje wyświetlające się na ekranie po uruchomieniu skryptu:

Manualna instalacja BDE na systemach Windows 64 bity w przypadku problemów instalatora eHouse
Plik musi być uruchomiony z konta administracyjnego lub z uprawnieniami administratora, wszystkie zapytania o zgode muszą być zaakceptowane
W przypadku problemów z uruchomieniem aplikacji eHouse należy zmienić w rejestrze systemu (regedit) wszystkie ścieżki do BDE na „C:\BDE\”
szczególnie ważna jest ścieżka do pliku idapi32.cfg powinna być „C:\BDE\”
manualna konfiguracja aplikacji DBEAdmin.exe może być także wymagana: (z uprawnieniami administratora).
W Zakładce konfiguracja wybierz Configuration->Drivers->Native->Paradox i ustaw parametr „NET DIR” na „C:\BDE\”
W zakładce konfiguracja wybierz Configuration->System->INIT ustaw parametr „LOCAL SHARE” na „TRUE”.
Zresetuj komputer

Zawartość pliku „install_bde.bat”

mkdir c:\BDE
mkdir „%ProgramFiles(x86)%\Borland”
mkdir „%ProgramFiles(x86)%\Borland\Borland Shared”
mkdir „%ProgramFiles(x86)%\Borland\Borland Shared\BDE”
mkdir „%ProgramFiles%\Borland”
mkdir „%ProgramFiles%\Borland\Borland Shared”
mkdir „%ProgramFiles%\Borland\Borland Shared\BDE”

xcopy *.* „%ProgramFiles%\Borland\Borland Shared\BDE” /s /e /r /h /s /v /c /i
xcopy *.* „%ProgramFiles(x86)%\Borland\Borland Shared\BDE” /s /e /r /h /s /v /c /i
xcopy *.* c:\BDE\ /s /e /r /h /s /v /c /i
xcopy System32\*.* %windir%\system32\ /s /e /r /h /s /v /c /i
regedit c:\BDE\bde.reg

Instalacja Manualna oprogramowania eHouse

Przy instalacji manualnej wymagane jest tylko rozpakowanie pliku „ehouse64.zip” do właściwej lokalizacji.
Plik ten należy rozpakować do katalogu „c:\eHouse\” będący głównym katalogiem oprogramowania systemu eHouse.

Następnie należy
Uruchomić każdą aplikację systemu eHouse z uprawnieniami administratora począwszy od „configaux.exe” i ustawieniu parametrów oraz eHouse.exe. z katalogu „c:\eHouse\bin\”.
Analogicznie należy wykonać te same kroki dla aplikacji umieszczonych w katalogu „c:\eHouse\Samples\bin\”.
Zresetować komputer.