Automatyka Jachtu, Łodzi, HouseBoat’u – przykładowy projekt

Inteligentny Dom eHouse jako system automatyki Jachtu/Łodzi.
Średnie i duże sterowniki „pokojowe” eHouse LAN, RS485 mogą pracować jako kompleksowa automatyka jachtu / łodzi żaglowej i motorowej.

Opis jest rozszerzeniem artykułu automatyka łodzi i jachtu oparta na systemie eHouse.

Zasoby sprzętowe sterownika EthernetRoomManager i RoomManager:

 • do 32 inteligentnych wyjść on/off (do podłączenia zewnętrznych przekaźników)
 • do 12 programowalnych wejść on/off (do podłączenia włączników/czujników)
 • do 8 wejść pomiarowych (0..3v3) do podłączenia czujników pomiarowych analogowych np. temperatura, wilgotność, oświetlenie, CO, CO2, pobór prądu itd
 • do 3 wyjść ściemniaczy LED 12V/2.5A lub 1 RGB (dla taśm led lub oświetlenia napięciowego LED)
 • wejście podczerwieni do zdalnego sterowania systemem eHouse przez podczerwień
 • wyjście podczerwieni do zdalnego sterowania zewnętrznym sprzętem Audio/Video
 • 24 sceny świetlne/programy wyjść i ściemniaczy (do sterowania oświetleniem)
 • 12 programów pomiarowo-regulacyjnych (do regulacji np tempertury i sterowania ogrzewaniem)
 • kalendarz-terminarz 128 pozycji (np do włączania oświetlenia nocnego, programów ogrzewania itd)
 • baza danych kodów podczerwieni do sterowania systemem eHouse (256 kodów) oraz powiązania zdarzeń systemowych
 • baza danych kodów podczerwieni do sterowania zewnętrznym sprzętem Audio/Video (256 kodów) + makra podczerwieni
 • możliwość „mapowania” kodów pilota dla systemu eHouse na kody podczerwieni dla sprzętu Audio/Video

Dość krytyczna jest tu ilość:
– ściemniaczy
– wejść on/off
– wejść pomiarowych
i o ile są one nie wystarczające można dołożyć kolejny sterownik.
W przypadku gdy potrzebujemy większej ilości

 • wejść on/off
 • wyjść on/off

a nie potrzebujemy ściemniaczy ani podczerwieni możemy zastosować CommManager zamiast RoomManager’a.

Do sterownika podłącza się zewnętrzne moduły przekaźników na 12, 18, 32 przekaźniki z podstawkami na szynę DIN/TH.
Alternatywnie można stosować duże moduły przekaźnikowe – po 32szt (230V/10A) lutowane na PCB:
do tworzenia instalacji niskonapięciowych – lutowanych na jachtach, domach mobilnych, kamperach itd.
W tym wypadku przewody do odbiorników także lutuje się zapewniając trwałe i bezpieczne połączenie na lata w instalacjach narażonych na wilgoć, wstrząsy itd.
Moduły automatyki i przekaźników mogą być zalane miękkimi silikonami zapewniającymi szczelność i brak możliwości skraplania, roszenia w czasie użytkowania.

Kalkulacja zasobów sprzętowych sterownika EthernetRoomManager lub RoomManager:
Wyjścia on/off:

 • 1) oświetlenie LED kabina (1)
 • 2) oświetlenie LED kabina (2)
 • 3) oświetlenie LED kabina (3)
 • 4) oświetlenie LED kabina (4)
 • 5) oświetlenie LED komór bagażowych, jaskółek itd
 • 6) oświetlenie łazienki (kingston’a)
 • 7) sterowanie pompą wody użytkowej
 • 8) sterowanie pompą wody brudnej – do usuwania po myciu, zalaniu
 • 9) odcięcie zapłonu silnika
 • 10) obowiązkowe oświetlenie nocne jachtu / łodzi
 • 11) oświetlenie parkingowe/postojowe łodzi
 • 12) sterowane (blokowane) gniazdka 230V lub 12VDC (1)
 • 13) –||— (2)
 • 14) –||— (3)
 • 15) oświetlenie dekoracyjne LED/RGB jachtu/łodzi
 • 16) oświetlenie nocne kabiny – do zwiększenia bezpieczeństwa życia na jachcie
 • 17) sterowanie wentylacją mechaniczną w kabinach (na podstawie pomiarów wilgotności, CO, CO2 i temperatury)
 • 18) sterowanie wentylatorem kuchennym (kambuz) – automatycznie (mierząc temperaturę nad kuchenką gazową)
 • 19) sterowanie wentylatorem łazienkowym – automatycznie po wejściu do kingston’a
 • 20) sterowanie ogrzewaniem na podstawie pomiarów temperatury strefa 1
 • 21) sterowanie ogrzewaniem na podstawie pomiarów temperatury strefa 2
 • 22) sterowanie ogrzewaniem na podstawie pomiarów temperatury strefa 3
 • 23) sterowanie oświetleniem nocnym na podstawie pomiaru poziomu oświetlenia
 • 24) Odłączenie paneli fotowoltaicznych
 • 25) Odcięcie Zasilania 1
 • 26) Odcięcie Zasilania 2
 • 27) Pompa Obiegowa Solary (*)
 • 28) Siłownik włazu – dół (*)
 • 29) Siłownik włazu – góra (*)
 • 30) Otwarcie Dachu – Markiza (*)
 • 31) Zamknięcie Dachu – Markiza (*)
 • 32) Syrena Alarmowa

Ściemniacze LED

 • 1) Oświetlenie 1
 • 2) Oświetlenie 2
 • 3) Oświetlenie Nocne w kabinie

Wejścia pomiarowe:

 • 1) Czujnik Temperatury Kabina 1 (do regulacji temperatury i wentylacji)
 • 2) Czujnik Temperatury Kolektory Słoneczne (Solary) – ciepła woda (*)
 • 3) Czujnik Temperatury łazienka – Kingston (do regulacji temperatury i wentylacji)
 • 4) Pomiar Temperatury na zewnątrz
 • 5) Pomiar Temperatury Wody
 • 6) Pomiar prądu z baterii słonecznych
 • 7) Pomiar zużycia prądu
 • 8) Pomiar wilgotności w kabinie
 • 9) czujnik poziomu oświetlenia zewnętrznego

Wejścia On/Off

 • 1) włącznik oświetlenia Program 1
 • 2) włącznik oświetlenia Program 2
 • 3) Włącznik oświetlenia Program 3
 • 4) czujniki alarmowe PIR wewnętrzne (połączone szeregowo) – włączanie oświetlenia nocnego oraz alarm
 • 5) kontaktrony potwierdzające zamknięcie włazów, luków itd (połączone szeregowo)
 • 6) czujnik CO2
 • 7) czujnik jakości powietrza
 • 8) program ogrzewania 1
 • 9) program ogrzewania 2
 • 10) czujnik gazu Propan/Butan
 • 11) czujnik udarowy przyśpieszenia
 • 12) czujnik wilgotności

(*) – wersja VIP

Dodatkowe funkcje, które zawiera sterownik:

 • 24 sceny świetlne/programy oświetlenia dla wyjść on/off i ściemniaczy
 • 12 programów pomiarowo-regulacyjnych np do ogrzewania, oświetlenia, wentylacji (**)
 • 128 pozycji terminarza/kalendarza
 • wejście podczerwieni do podłączenia odbiornika podczerwieni i zdalnego sterowania z pilota.
  Programowana baza 248 kodów podczerwieni z przyporządkowanymi zdarzeniami systemu eHouse
 • wyjście podczerwieni do podłączenia nadajnika podczerwieni i zdalnego sterowania zewnętrznym sprzętem Audio/Video. Możliwość nauki kodów sterujących pilotów podczerwieni sprzętu Audio/Video i dodania do bazy 248 kodów.

(**) – tylko dla sterowników Ethernet

Poza wbudowanymi funkcjami w firmware sterownika istnieje możliwość integracji rozwiązań VIP i integracji z innymi urządzeniami i systemami dodając mikro-server eHouse PRO pracujący na linux’ie.
Pozwala to na utworzenie dedykowanego oprogramowania dla łodzi VIP lub producentów zamierzających instalować system eHouse Boat, Jacht seryjnie:

 • GPS – pozycjonowanie i określenie pozycji w czasie pływania lub szybkiej lokalizacji łodzi w przypadku kradzieży
 • GSM/SMS – powiadomienie SMS z alarmu i sterowanie przez SMS
 • 3G/LTE – internet, multimedia itd
 • Zdalne sterowanie System Audio/Video

Alternatywnie do serwera eHouse PRO można użyć paneli przemysłowych pracujących na systemie LINUX, Windows 7,8,10 z oprogramowaniem eHouse.

Algorytmy, które warto zaimplementować w przypadku łodzi VIP:

 • alarm z powiadomieniem SMS wykrywający (gdy jest uzbrojony):
  • ruch w kabinie
  • otwarcie włazów, luków
  • zmianę pozycji – GPS
  • zbyt wysoka temperatura

  wysyłający współrzędne GPS – SMS’em

 • odcięcie Prądu, zapłonu gdy alarm jest uzbrojony
 • Inteligentne sterowanie wentylatorami: wietrzenie, obniżenie temperatury, poprawienie jakości powietrza
 • Opcja SOS – wysłanie pozycji GPS w przypadku problemów do numerów alarmowych
 • Zainstalowanie oprogramowania GPS na panelu sterującym eHouse PRO

Monitorowanie pozycji jest szczególnie korzystne w przypadku łodzi i jachtów czarterowanych, które są szczególnie narażone na kradzież i zniszczenie. Ze względu na bardzo duże koszty łodzi i jachtów VIP instalacja automatyki jachtu ze zintegrowanym alarmem z lokalizacją GPS i powiadomieniem SMS jest praktycznie nieodzowna. Koszty samej automatyki są praktycznie pomijalne w stosunku do kosztów luksusowych łodzi i jachtów.