Automatyka Domu eHouse LAN – Otwarty protokół komunikacji

Inteligentny Dom eHouse LAN, PRO, WiFi może zostać zintegrowany z dowolnymi systemami/urządzeniami oraz oprogramowaniem dzięki otwartemu protokołowi komunikacji TCP/IP oraz UDP.
Możliwe jest wysłanie komend sterujących do każdego sterownika eHouse LAN, Pro, WiFi przy pomocy aplikacji klienta TCP/IP. Do tworzenia samodzielnego oprogramowania dostępne są 3 typy autoryzacji do sterownika:

  • XOR Password – hasło hash’owane zmiennym kodem otrzymanym z serwera
  • plain password – proste hasło
  • Brak sprawdzania autoryzacji – otwarty dostęp

Wymagane jest ustawienie minimalnego pożądanego poziomu autoryzacji do każdego sterownika w konfiguracji. Bezpieczniejsze metody autoryzacji są także aktywne dla aplikacji paneli i wizualizacji systemu eHouse oraz aplikacji konfiguracji.

Sterowniki eHouse LAN, WiFi, PRO wysyłają swoje statusy jako broadcasty po protokole UDP dzięki czemu dowolna liczba paneli może odbierać te informacje we wspólnej sieci LAN.
Więcej informacji: Inteligentny Dom eHouse LAN Otwarty Protokół komunikacji.