Automatyka Budynku eHouse WiFi – konfiguracja wstępna instalacji

Inteligentny Dom eHouse WiFi Konfiguracja sterowników.
Automatyka Budynku Inteligentny Dom eHouse WiFi składa się ze sterowników mikroprocesorowych pracujących bezpośrednio w sieci WiFi 2.4GHz b/g/n. Razem ze sterownikami eHouse LAN, PRO pracują we wspólnej sieci Ethernet(LAN) / WiFi.
Komunikacja między sterownikami LAN/PRO/WiFi jest możliwa bezpośrednio przez sieć Ethernet/WiFi bez żadnych dodatkowych urządzeń poza switch’ami Ethernet i Routerami WiFi do pokrycia zasięgu WiFi w obszarze pracy wszystkich sterowników.

Konfiguracja eHouse WiFi jest tworzona w analogiczny sposób do eHouse LAN ze względu na duże podobieństwa jak również bezpośrednią współpracę obu systemów.

Wstępna konfiguracja jest wykonywana w aplikacji ConfigAux.exe do konfiguracji początkowej oraz domyślnych ustawień zabezpieczeń wspólnych dla wszystkich sterowników eHouse LAN, WiFi,RS-485.Dodatkowo konfiguruje oprogramowanie paneli na wszystkie platformy hardwarowe i softwarowe oraz aplikacji pomocniczych wymagających prostej konfiguracji. Definiuje najważniejsze parametry dla danej instalacji oraz ustawienia domyślne.
Aby wykonać pełną konfigurację należy uruchomić z parametrem „/ChangeHashKey”.


Konfiguracja wstępna eHouse LAN/WiFi

Parametry:
Mobile Phone nr – Numer bramki SMS (CommManager’a lub eHouse.PRO) (Po zmianie konieczne jest załadowanie konfiguracji do wszystkich sterowników i paneli sterujących)
Hash Table – kod algorytmu do autoryzacji sterowników i paneli (w kodzie heksadecymalnym) (Po zmianie konieczne jest załadowanie konfiguracji do wszystkich sterowników i paneli sterujących)
CommManager IP Address – Adres IP CommManager’a
CommManager TCP Port – Port TCP CommManager’a
Internet Side Address – Adres publiczny TCP/IP lub dynamiczny DDNS (usługa skonfigurowana na router’ze)
Internet Side Port – Port dostępu TCP publiczny od strony internetu

Ustawienia Domyślne sterowników eHouse WiFi (Dane indywidualnie mogą być zmieniane w ustawieniach sterowników w aplikacji eHouseWiFi.exe):
Local AP SSID – nazwa sieci WiFi lokalnej sterownika
Password for Local SSID – hasło dla sieci WiFi lokalnej sterownika
SSID for WiFi Infrastructure X – sieci WiFi do których łączy się sterownik jako stacja (max 3 sieci WiFi)
Password for WiFi Infrastructure X – hasło dostępu dla sieci WiFi dla kolejnych sieci WiFi
TCP Authorization – Autoryzacja dla sterowników eHouse WiFi (Challange-response, XOR Password, Plain Password, None) – odbiór komend jeśli zamierzamy wykorzystywać aplikacje eHouse Java lub Android należy ustawić XOR Password
TX Authorization – Autoryzacja do innych sterowników (przy wysyłaniu zdarzeń systemowych)
UDP LOG Port – port wysyłania logów po UDP
TCP/IP Port – port lokalnego serwera (wszystkie sterowniki eHouse muszą mieć ten sam port)
UDP Broadcast Port – port wysyłania statusów UDP (wszystkie sterowniki eHouse powinny mieć ten sam port o ile nie chcemy filtrować statusów w panelach eHouse)
eHouse Server IP – adres serwera Linux (eHouse Pro, eHouse4cServer) do wysyłania zdarzeń dla innych architektur eHouse (RF/CAN, RS-485, itd.)
MAC Address – adres karty sieciowej MAC w kodzie hex (2 najmniejsze składowe są indywidualnie zmieniane dla każdego sterownika w zależności od adresu IP)
xxx Local Port – porty lokalne serwerów sterownika WiFi (nie zmieniać o ile nie wykryto problemów)
Password for LAN and WiFi controllers – wspólne hasło dla eHouse LAN, WiFi, PRO użyte przy autoryzacji XOR password, lub Password.

Ustawienia te obejmują całą instalację inteligentną eHouse (wspólne adresy serwerów, porty TCP/UDP hasła, metody zabezpieczeń, szyfrowanie itd.)

Po ustawieniu parametrów własnej instalacji należy nacisnąć przycisk Save Configuration

Konfiguracja sieci WiFi/Ethernet:
Aby ułatwić tworzenie sieci każdy sterownik eHouse WiFi obsługuje maksymalnie 3 sieci (SSID) WiFi i łączy się z najsilniejszą z nich (jako Stacja). Sieci WiFi muszą być ze sobą połączone (najlepiej przewodem Ethernet UTP-8/RJ-45). Jest to rozwiązanie znacznie lepsze niż praca routerów WiFi w trybie Repeater ze względu na stabilność, możliwości zrywania połączeń, zawieszania /restarty routerów WiFi.
Umożliwi to także powielanie takich samych SSID na różnych kanałach WiFi przy konieczności podłączenia większej ilości routerów do pokrycia całego obiektu zasięgiem WiFi na przyzwoitym poziomie mocy. Zdecydowanie korzystne jest sprawdzenie skanerem WiFi (aplikacją na smartfona) zajętości kanałów WiFi w okolicy i ustawienie stałych kanałów na własnych routerach (dla każdego inny kanał – najlepiej z odstępem minimum 2 kanały jeśli jest taka możliwość). Dzięki temu routery nie będą próbowały samoczynnie zmieniać kanałów jeśli pojawią się jakieś obce urządzenia WiFi w okolicy co zmniejsza stabilność pracy wszystkich urządzeń do nich podłączonych i powoduje restarty spowodowane „skakaniem” po wszystkich kanałach WiFi.

Schemat sieci WiFi/Ethernet został przedstawiony na rysunku

Inteligentny dom eHouse LAN/WiFi - schemat infrastruktury sieci Wifi/Ethernet

W przypadku gdy jakieś elementy sieci (sterowniki) nie będą pracowały stabilnie lub będą tracić komunikację, należy poprawić zasięg WiFi w danym miejscu ustawiając antenę routera lub przestawiając router WiFi (co jest znacznie łatwiejsze) lub sterownik.
Szczególnie krytyczne jest przechodzenie przez mury, stropy, kominy, metalowe ekrany, ziemię, które najbardziej tłumią fale radiowe. Jeśli już jest taka konieczność należy tak rozmieszczać routery WiFi aby wiązka radiowa szła prostopadle do przeszkody a nie skosem (co znacznie zwiększa efektywną grubość przeszkody). Należy pamiętać że warunki odbioru, transmisji mogą się z czasem pogorszyć (zastosowanie kolejnych systemów radiowych w naszym zasięgu, sygnałów zakłócających, starzenie się elementów itd.). Stosując się do tych zaleceń znacznie powiększamy margines błędu i sterowniki pracują ze znacznym zapasem mocy. Jest to szczególnie ważne przy sterownikach zasilanych bateryjnie, których zużycie bezpośrednio zależy od koniecznej mocy nadawania do połączenia się z siecią WiFi.

Konfigurując sieć WiFi należy mieć na uwadze:
obsługę:

  • maksymalnie 3 sieci (SSID) WiFi 2.4GHz b/g/n
  • długość do 30 znaków nazwy SSID
  • długość do 60 znaków hasła dla każdego SSID (Utworzyć hasło bardzo trudne ze znakami specjalnymi, dużymi/małymi literami, cyframi tak aby przez lata nie trzeba było go zmieniać.
  • prace wstępne wykonać przy maksymalnych uprawnieniach, brak FireWalla, brak oprogramowania Antywirusowego, brak blokady na MAC Adresy ustawionej na routerach WiFi. Dopiero po poprawnej konfiguracji można zacząć zabezpieczać system.
  • Zapewnić poziom mocy (-70dBm..1dBm) dla każdego urządzenia eHouse WiFi oraz routera WiFi aby posiadać duży zapas mocy do poprawnej pracy w przypadku większej zajętości sieci WiFi w okolicy oraz parametrów własnych urządzeń
  • konfigurację wstępną sprawdzić dla jednego urządzenia eHouse WiFi (192.168.0.100) łącząc się po kolei do wszystkich 3 sieci WiFi (SSID) – wyłączając kolejne routery WiFi.

Jedna myśl w temacie “Automatyka Budynku eHouse WiFi – konfiguracja wstępna instalacji”

Możliwość komentowania jest wyłączona.