Automatyka Budynku eHouse WiFi – Inicjalizacja Sterowników

Dodawanie i inicjalizacja nowego sterownika eHouse WiFi do systemu

Po sprawdzeniu poprawności pracy jednego sterownika eHouse WiFi do wszystkich sieci (SSID) można zacząć tworzyć konfigurację dla wszystkich sterowników w oparciu o ustawienia domyślne lokalnej sieci LAN/WiFi.

 • 1. Uruchomić aplikację ConfigAux.exe I skonfigurować domyślne ustawienia sieci WiFi / LAN
 • 2. Wszystkie nowe sterowniki eHouse WiFi posiadają te same ustawienia fabryczne: Adres IP 192.168.0.100, AP: eHouse-xxxx, hasło:ehouseehouse, AP IP: 192.168.4.1
 • 3. Komputer do konfiguracji musi używać DHCP nie stałego adresu IP. W przypadku problemów wymusić jego IP: 192.168.4.4 oraz gateway(bramę): 192.168.4.1
 • 4. podłączyć do zasilania sterownik eHouse WiFi. Nowa sieć WiFi powinna się pojawić na liście – „eHouse-xxxx
 • 5. Podłączyć komputer do konfiguracji do tej sieci WiFi z hasłem „ehouseehouse
 • 6. Wpisać adres „http://192.168.4.1/” do przeglądarki internetowej I sprawdzić czy sterownik jest widoczny.
 • 7. uruchomić „eHouseWiFi.exe /ForceWiFi /a:000100” (lub odpowiedni skrót „c:\e-house\bin\eHouseWiFi – 100” oraz wybrać “Advanced Settings” na głównym formularzu
 • 8. przejść do zakładki „Network” oraz wpisać nowy kolejny adres IP rozpoczynając od 192.168.0.101
 • 9. Nacisnąć przycisk “Save WiFi Config” oraz na formularzu głównym „Save and Upload Settings”. Rezultaty zapisu konfiguracji sterownika pojawią się w oknie wyjściowym.
 • 10. Sprawdzić czy sterownik jest widoczny znowu pod adresem „http://192.168.4.1/” (wymagana będzie zmiana Sieci WiFi oraz Hasła na takie które wpisaliśmy w jego ustawieniach)
 • 11. odłączyć od zasilania sterownik eHouse WiFi I zapisać jego IP (najniższy bajt) na naklejce.
 • 12. Zamknąć aplikację eHouseWiFi.exe .
 • 13. Powtórzyć dla każdego nowego sterownika eHouse WiFi od punktu nr. 4
 • 14. Jeśli zakończono inicjalizację wszystkich sterowników eHouse WiFi dla instalacji zamknąć aplikację eHouseWiFi.exe
 • 15. Konfiguracja wszystkich sterowników xxx=101
 • 16. Podłączyć do jednej z sieci WiFi skonfigurowanej dla eHouse WiFi (SSID1, SSID2, SSID3 – muszą być spięte przewodem UTP-8/RJ-45). Jeśli był ustawiony statyczny adres IP 192.168.4.4 ustawić do poprzedniej wartości (DHCP lub statycznego)
 • 17. uruchomić „eHouseWiFi.exe /ForceWiFi /a:000xxx” gdzie xxx jest kolejnym adresem rozpoczynającym się od 101 lub z następnego skrótu: c:\e-house\bin\eHouseWiFi.exe – xxx”
 • 18. Podłączyć do zasilania odpowiedni sterownik eHouse WiFi z tym samym adresem co xxx
 • 19. Nacisnąć przycisk „Event Creator WiFi/CAN/RF”. W oknie rezultatów logi UDP powinny się pojawić jeśli kontroler podłączył się do infrastruktury sieci WiFi (w przeciwnym razie sprawdzić SSID (max 30 znaków), hasło (max 60 znaków), ograniczenia dotyczące adresów mac na routerze WiFi, zablokować FireWall i program antywirusowy)
 • 20. Dokonać wszystkich ustawień dla bieżącego sterownika i nacisnąć przycisk „Save WiFi Config” a następnie na formularzu „General” nacisnąć przycisk „Save and Upload settings”.
 • 21. Sprawdzić wyniki ładowania konfiguracji w oknie rezultatów.
 • 22. Sprawdzić czy po pewnym czasie sterownik zacznie wysyłać logi po UDP z adresem IP sterownika, który obecnie skonfigurowaliśmy (Event Creator WiFi/CAN/RF form).
 • 23. Odłączyć zasilanie od sterownika eHouse WiFi i opuścić aplikację „eHouseWiFi.exe”
 • 24. xxx=xxx+1 (zwiększyć xxx o 1 dla kolejnego sterownika) i przejść do punktu 17
 • 25. Po poprawnej instalacji wszystkich sterowników w pożądanych miejscach i testach produkcyjnych – kilka dni (logi UDP mogą zostać wyłączone dla wszystkich sterowników, które nie przysparzają żadnych problemów)

Po kilku dniach poprawnej pracy systemu można skupić się na zabezpieczeniu sieci WiFi. Najlepiej zastosować blokadę mac adresów dla nieznanych adresów MAC – dodając do listy autoryzowanych adresów, numery wszystkich sterowników eHouse WiFi (do wszystkich 3 routerów obsługujących system eHouse). To samo tyczy się innych komputerów, paneli WiFi, smartfonów do zdalnego sterowania i wizualizacji graficznej.
MAC adresy sterowników eHouse WiFi tworzą się automatycznie w oparciu o „szablon” z aplikacji „ConfigAux.exe” – zmienia się tylko ostatni bajt zapisany w kodzie hex i rozpoczynający się od 100 (0x64). Można profilaktycznie dodać kilkadziesiąt sterowników do autoryzowanych adresów MAC.