Studnia wodna do chłodzenia latem i grzania zimą zamiast GWC

Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse – wykorzystanie studni wodnej zamiast GWC do pozyskiwania energii.

Gruntowe wymienniki ciepłą posiadają szereg wad omówionych w artykule gruntowy wymiennik ciepła wady i zalety. Na niektórych działkach szczególnie rolnych oraz gospodarstwach rolnych można zastosować alternatywę będącą znacznie skuteczniejszą od GWC. W starych gospodarstwach rolnych posiadających studnie wodne kręgowe będzie to jeszcze tańsze rozwiązanie.
Omówiony sposób pozwala na chłodzenie powietrza dla rekuperatora latem oraz ogrzewanie go zimą. Aby uzyskać wydajne chłodzenie i grzanie możemy stworzyć instalację wymiennika ciepła wodnego zanurzonego przy dnie studni kręgowej oraz chłodnicy / nagrzewnicy wodnej przed wejściem czystego powietrza do rekuperatora. Chłodnica i nagrzewnica musi być połączona w zamknięty obieg wyposażony w pompę cyrkulacyjną włączaną na czas pracy chłodnicy i rekuperatora. Instalacja ta musi być napełniona płynem do chłodnic przeciwdziałającym zamarzanie oraz standardowymi zabezpieczeniami jak naczynie zbiorcze czy przeponowe i odpowietrzacz.

Działanie takiego rozwiązania jest bardzo proste (woda gruntowa w studni posiada zimą temperaturę od 5 do kilkunastu stopni C. przy zapewnieniu cyrkulacji pompą w układzie pozwala to ogrzać przechodzące powietrze przez chłodnicę / nagrzewnicę wodną. Sprawność tego rozwiązania zależy od efektywnej mocy chłodnicy / nagrzewnicy oraz wymiennika ciepła w studni. Układ taki ma znacznie mniejsze straty ciśnienia niż GWC. Dodatkowo jest możliwa konserwacja (czyszczenie, odgrzybianie chłodnicy / nagrzewnicy w prosty sposób np. tak jak klimatyzacji samochodowej.
W bardzo prosty sposób można jeszcze zwiększyć sprawność układu, poprzez wylewanie wody ze studni. Spowoduje to napływ świeżej wody gruntowej o korzystniejszej wartości temperatury (wyższej zimą a chłodniejszej latem).

W zależności od lokalizacji i wielkości działki wodę ze studni można rozlać po działce (do ogrodu), wlać do przydomowej oczyszczalni ścieków, istniejących rowów melioracyjnych przylegających do działki lub wlać do drugiej studni jak to się robi przy użytkowaniu pomp ciepła.

Latem system chłodzi powietrze wejściowe do rekuperatora analogicznie jak to miało miejsce w przypadku GWC.

W tym przypadku przy zastosowaniu wydajnej studni oraz wymiennika i chłodnicy o dużej sprawności bilans wydatków oraz zysków wychodzi znacznie korzystniej niż w przypadku gruntowych wymienników ciepła. Możliwość czyszczenia i konserwacji jest też niepodważalnym atutem co jest nierealne w przypadku GWC.

Dodatkowa możliwość aby jeszcze zwiększyć sprawność tego systemu grzewczego jest przełączenie wejścia rekuperatora na kolektor słoneczny powietrzny w dni słoneczne zimą i w okresach przejściowych. Spowoduje to regenerację źródła (studni) oraz znaczne zyski energetyczne jeszcze zwiększająca zyski układu i wykorzystanie darmowej energii.

Oczywiście tak jak w przypadku GWC wymagana jest automatyka domu, automatyka budynku eHouse – inteligentny Dom, Inteligentny Budynek, który zautomatyzuje sterowanie taką instalacją, aby była ona bezobsługowa i pracowała z maksymalną sprawnością zapewniając szybki okres zwrotu poniesionych nakładów finansowych. Automatyka zabezpieczy także instalację przed uszkodzeniem i zapewni jej długoletnią pracę oraz współpracę z całym wyposażeniem kotłowni i centralnego ogrzewania sterowanie kotłownią, sterowanie rekuperacją, sterowanie wentylacją, sterowanie centralnym ogrzewaniem
sterowanie ogrzewaniem
sterowanie ogrzewaniem