Modbus TCPIP – Integracja systemów BMS z eHouse PRO, HYBRID

Automatyka Budynkowa eHouse PRO, eHouse HYBRID (LAN, RS-485, CAN, RF, WiFi) , eHouse BMS może być sterowana z zewnętrznych systemów Automatyki, BMS i oprogramowania poprzez zintegrowany serwer Modbus TCPIP obsługiwany przez oprogramowanie serverowe eHouse.PRO.
Dodatkowo Server eHouse.PRO zawiera klienta Modbus TCPIP to sterowania zewnętrznymi systemami obsługującymi ten protokół.
Możliwe jest także sterowanie urządzeniami Modbus RTU (RS-485) jeśli zainstalujemy bramkę MODBUS TCP/RS-485

Sterowanie systemem eHouse z zewnętrznych systemów poprzez protokół Modbus TCPIP umożliwia:

 • obsługę dowolnych wariantów komunikacyjnych sterowników eHouse podłączonych do eHouse.PRO (LAN, WiFi, RS-485, CAN, RF, PRO)
 • Odczyt i Zmianę stanu wyjść binarnych (on/off)
 • Odczyt stanu wejść binarnych (on/off)
 • Odczyt/zapis rejestrów wyjściowych (ustawienia progów pomiarowych ADCH, ADCL, DIMM ściemniaczy, Programów), itd.
 • Zapisz rejestrów – kolejki zdarzeń eHouse Direct Event (do uruchamiania przez system)
 • Odczyt rejestrów wejściowych (Read Only) – wyniki pomiarów, statusy sterowników, itd

Konfiguracja Servera Modbus TCPIP znajduje się w pliku /usr/local/ehouse/modbus.cfg.
Można w niej ustawić podstawowe parametry pracy dla servera Modbus TCPIP.

 • Aktywacja servera modbus
 • Port wejściowy
 • parametry gniazda (socketu) TCP/IP
 • tryb debugowania
 • timeouty, automatyczne rozłączanie

Opis rejestrów do sterowania przez MODBUS znajduje się w dokumentach Automatyka Budynku integracja MODBUS