Java Synteza i Rozpoznanie Głosu w Systemie Inteligentnego Domu eHouse

Inteligentny Dom eHouse może być sterowany za pomocą głosu przy użyciu odpowiednich bibliotek dla środowiska Java, w które należy się wcześniej zaopatrzyć, gdyż nie są dostępne w standardowej wersji JDK.

Zarówno synteza jak i rozpoznawanie mowy (speech synthesis and recognition) mogą być zrealizowane po zaopatrzeniu się w Java Speech API (JSAPI), które dostarcza odpowiednich bibliotek m.in.

  • javax.speech.synthesis
  • javax.speech.recognition

Synteza i rozpoznanie mowy dla Javy rozwijana jest w ramach kilku open-source’owych projektów m.in. FreeTTS oraz Sphinx-4. Po ściągnięciu JSAPI np. ze strony freetts.sourceforge.net wykonujemy następujące kroki:

  • Rozpakowujemy ściągniętą zawartość i przechodzimy do katalogu \freeTTS\lib
  • Uruchamiamy plik Jsapi.exe, klikamy „Yes”, aby rozpakować jsapi.jar
  • Znajdujemy katalog, w którym znajduje się JRE np. C:\Java\jdk1.7.0_03\jre\lib\ext
  • Wszystkie pliki z rozszerzeniem .jar kopiujemy do tego katalogu
  • Kopiujemy plik speech.properties z katalogu \freeTTS do katalogu \jre\lib np. C:\Java\jdk1.7.0_03\jre\lib\
  • Restartujemy Netbeans’a i możemy korzystać z biblioteki javax.speech