Inteligentny Dom, Budynek, Działka, Mieszkanie – eHouse WiFi

Inteligentny Dom eHouse WiFi

Inteligentny Dom eHouse WiFi jest wariantem systemu eHouse pracującym bezpośrednio w infrastrukturze sieci WiFi 2.4GHz b/g/n. Dzięki temu może być instalowany w starych obiektach bez konieczności remontu, układania kabli itd.
Miniaturowe sterowniki eHouse WiFi all-in-one posiadają następujące wymiary : 61*52*28mm zawierając jednocześnie zasilacz 230V, 4 przekaźniki 230V/5A, 3 ściemniacze LED 12V/2.5A.
Sterowniki te współpracują bez żadnych dodatkowych urządzeń (poza routerem WiFi zapewniającym pokrycie WiFi) z systemami eHouse LAN, PRO pełniąc funkcje rozszerzenia systemu.

Automatyka budynku eHouse WiFi

Jest oparta na miniaturowych sterownikach zawierających jednocześnie drivery/przekaźniki wykonawcze oraz zasilacz 230V.

Wyposażenie sterownika inteligentnego domu eHouse WiFi:

 • 4 wyjścia on/off z przekaźnikami 230V/5A umożliwiające bezpośrednie włączanie urządzeń elektrycznych czy napięcia AC/DC do 230V włącznie
 • 3 ściemniacze LED z driverami 12V/2.5A lub jeden RGB
 • Nadajnik podczerwieni do zarządzania zewnętrznym sprzętem Audio/Video (z obsługą kilkudziesięciu standardów podczerwieni różnych firm)
 • Odbiornik podczerwieni do zdalnego sterowania systemem eHouse (praca w standardzie SONY SIRC)
 • Czujnik temperatury (-50,50C) lub pomiar napięcia (0…1V)
 • 0…4 inteligentne wejścia on/off
 • zasilacz 230V/12V
 • stabilizator 3,3V
 • port szeregowy UART (RS-232 TTL 3,3V)
 • port szeregowy SPI/I2C
 • Sterowniki pracują we wspólnej sieci WiFi podłączone do jednego z trzech routerów WiFi (AP – Access Point) we wspólnej sieci w zależności od poziomu sygnału WiFi
 • mogą dodatkowo pracować jako AP jeśli nie jest wymagana praca w złożonej sieci WiFi
 • obsługa WiFi 2.4GHz b/g/n
 • posiadają Klienta TCP/IP zgodnego ze sterownikami: eHouse LAN, eHouse.PRO oraz aplikacjami eHouseWiFi.exe , eHouse.PRO, eHouse Android, eHouse Java – z dynamiczną autoryzacją do bezpośredniego wysyłania komend do zewnętrznych sterowników.
 • Posiadają Serwer TCP/IP zgodny ze sterownikami: eHouse LAN, eHouse.PRO oraz aplikacjami eHouseWiFi, eHouse.PRO, eHouse Android, eHouse Java – z dynamiczną autoryzacją do odbioru komend z zewnętrznych sterowników, aplikacji oraz integracji z innymi systemami.
 • Integracja z systemem (sterownikami) eHouse LAN, PRO, WiFi nie wymaga dodatkowych urządzeń ani oprogramowania poza wspólną infrastrukturą Ethernet/LAN/WiFi
  Posiadają prosty Serwer WWW (REST) do sprawdzenia statusu i bezpośredniego zdalnego sterowania z przeglądarki WWW oraz integracji z zewnętrznymi systemami komputerowymi / informatycznymi / automatyki
 • Wysyłają swoje statusy w sieci WiFi/LAN po protokole UDP dla aplikacji eHouse
  Mogą wysyłać własne logi na port szeregowy lub bezprzewodowo po protokole UDP
  Konfiguracja jest intuicyjna wykonana w aplikacji eHouseWiFi wspólnej dla eHouse LAN i eHouse WiFi

Sterowniki ze względu na małe wymiary mogą być montowane bezpośrednio w oprawy oświetleniowe, rozdzielacze elektryczne lub inne urządzenia wykonawcze.
W przypadku pracy w krytycznych warunkach atmosferycznych/wilgotności (łodzie, jachty, na zewnątrz) mogą zostać zalane masami poliuretanowymi.

Inteligentny Dom eHouse WiFi - sterownik

Schemat:
Inteligentny Dom eHouse.WiFi