Inteligentny Budynek eHouse samodzielne podłączenie i instalacja mini rozdzielni w pomieszczeniach

Inteligentny Dom „eHouse 1” instalacja pojedynczego segmentu systemu i mini rozdzielni w pomieszczeniach sterowanych. Podłączenie wyjść sterownika do przekaźników, odbiorników oraz zasilania do sterownika.

Artykuł archiwalny – wykonanie nowej profesjonalnej rozdzielni zostało przedstawione w poście:
Inteligentny Dom eHouse – mini rozdzielnia profesjonalna.
Niniejszy post pokazuje jak wykonuje się rozdzielnie kablową bez modułów przekaźnikowych które kilkukrotnie przyśpieszają wykonanie rozdzielni eHouse.
Zastosowano skrzynki montażowe elektro-instalacyjne na standardowe bezpieczniki np. Moeller (BC-U-1/18-ECO) (1 rzędowa, podtynkowa na 18 bezpieczników).
Wielkość skrzynki zależy od ilości przekaźników które zamierzamy wykorzystać oraz czy zamierzamy umieścić RoomManager w jednej skrzynce z przekaźnikami.
Ilość standardowych przekaźników mniej więcej pokrywa się z ilością bezpieczników. We wspomnianej skrzynce na 18 bezpieczników mieści się 21 przekaźników jednak różnice obudów, podstawek mogą spowodować zmianę tej ilości.

Dodatkowo czasami możemy zamontować 2 do 3 przekaźników więcej, jednak na ogół zasłaniamy w ten sposób śruby mocujące szynę DIN do skrzynki co jest bardzo niewygodne, gdyż mając do niej dostęp możemy na czas tynkowania wymontować wszystkie przekaźniki wraz z szyną po sprawdzeniu wykonanej instalacji. Nawet jeśli nie zamierzamy ich wymontowywać całkowicie mamy znacznie większe pole manewru żeby je zabezpieczyć przed tynkowaniem, wodą, wilgocią, gruntami, farbami.

W przypadku instalacji modułu RoomManager’a w skrzynce rozdzielczej należy zachować minimum 5-10 centymetrów odstępu od wszystkich przewodów 230V oraz innych zewnętrznych napięć. W przypadku chęci instalacji sterownika w jednej skrzynce od razu należy się nastawić na skrzynki 2 lub 3 rzędowe. Do wyboru na rynku są skrzynki posiadające miejsce na 12 lub 18 (bezpieczników/przekaźników) w rzędzie. Rzędów może być od 1 do 3. Skrzynki 1 rzędowe nie pozwalają więc na zainstalowanie sterownika w środku a dodatkowo nie pozwalają na wykorzystanie wszystkich wyjść sterowników.
Aby wykorzystać 24 wyjścia sterowników bez instalacji sterownika w środku, konieczne jest zainstalowanie skrzynki 2*12 (min. 2 rzędy i 12 przekaźników).
Aby wykorzystać wszystkie wyjścia sterowników wraz z RoomManager’em konieczne jest zastosowanie skrzynki 2*18 lub 3*12.
inteligentny budynek eHouse mini rozdzielnia

Przekaźniki wraz z podstawkami montuje się na szynę wszystkie w tym samym kierunku, najlepiej uzwojeniem cewki do dołu. Można użyć wyrzutnika lub nie w zależności od preferencji. Przy braku wyrzutnika konieczne jest podważenie śrubokrętem przekaźnika aby go wymienić, lecz ramie wyrzutnika typowo wystaje poza lico przekaźników. Warto przed wykonaniem pełnej rozdzielni sprawdzić na pojedynczym przekaźniku jakie rozwiązanie bardziej nam odpowiada po założeniu obudowy na rozdzielnie i próby wymiany przekaźnika.

Taśmę płaską 40 pinów wchodzimy do skrzynki tak aby nie była narażona na uszkodzenia, otarcia (najlepiej w koszulce termokurczliwej) i przycinamy z zapasem ok 20cm do najbardziej oddalonych przekaźników aby umożliwić sobie manipulowanie przewodami i ewentualnie odkręcenie całej szyny DIN.
inteligentny budynek eHouse mini rozdzielnia

Dla wygody można zastosować szybkozłączkę IDC-40 i przeciąć przewody w skrzynce jeśli zamierzamy wymontować przekaźniki do prac mokrych. Pozwoli to także na wykonanie mini rozdzielni na „biurku”, co zajmuje wielokrotnie mniej czasu, jest lepszą i bardziej dokładną metodą.

Po stronie sterownika na koniec przewodu zaciśnięto szybkozłączkę IDC-40 umożliwiającą błyskawiczny montaż i demontaż.

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść i zasilania dla RM - przewodu 40 pin do 1m

Do zasilania sterownika konieczne jest podłączenie zewnętrznego kabla zasilającego (0,+12V) przewodem (0.75mm2).
inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść i zasilania dla RM

Zalety instalacji RoomManager’a w mini rozdzielni:

  • Podłączenie przekaźników taśmą płaską wewnątrz skrzynki przekaźnikowej i zasilania
  • Zmniejszone ryzyko uszkodzenia przewodów niskonapięciowych
  • Nieco tańsza, prostsza i szybsza instalacja.

Wady Instalacji RoomManger’a w mini rozdzielni

  • Konieczność wyprowadzenia odbiornika i nadajnika podczerwieni ze sterownika jeśli zamierzamy z niej korzystać, o ile nie zamierzamy instalować mini rozdzielni na wierzchu pod sufitem na przeciwko sprzętu HiFi co może stanowić to pewien problem.
  • Przewody do odbiornika i nadajnika podczerwieni nie mogą przekroczyć 2 metrów co narzuca miejsce instalacji mini rozdzielni na przeciwległej ścianie do sprzętu HiFi, RTV, SAT.
  • Większa długość przewodów dla podczerwieni może ograniczyć zasięg nadawania podczerwieni.
  • Bardzo ostrożnie należy prowadzić przewody aby nie doprowadzić do zwarcia niskonapięciowych sterowników z napięciami większymi w tym np. 230V.

Stosując napięcie przekaźników do 12V można zasilać wspólnie sterownik i przekaźniki, jednak zastosowanie oddzielnego przewodu zasilającego dla przekaźników pozwala znacznie ograniczyć zakłócenia i przepięcia w systemie co w ekstremalnych przypadkach może zwiększyć błędy pomiarowe niektórych czujników analogowych (np. temperatury).

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

Przed podłączeniem przewodów do przekaźników należy zaizolować wszystkie śrubki poniżej wyprowadzeniami cewek gdyż w przypadku złego przykręcenia przewodów do sterowania cewek, mogą one wysuwając się zewrzeć wyjście do napięcia 230V co spowodowało by trwałe uszkodzenie sterownika.

Pierwszy przewód z taśmy IDC-40 pin oznaczony jest kolorem czerwonym.

Inteligentny Dom eHouse4Ethernet – Wyprowadzenia sterowników
Pierwsze 2 przewody są podłączone do wspólnego złącza każdej cewki. Stanowią one zabezpieczenie przeciw przepięciowe impulsów wytwarzanych w cewkach.

Przewody obcina się indywidualnie do wymaganej długości przy pomocy narzędzia do odizolowania.
inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

Odmierzamy przewód do połączenia napięcia zasilającego wszystkich przekaźników.

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

Odizolowujemy oba końce na długość ok 5mm (tak aby odizolowany przewód wkręcony w złącze nie wystawał z przekaźnika)

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

Powtarzamy te czynności dla wszystkich przewodów.

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

Zwieramy 1 stronę uzwojenia cewki (zacisk COIL A2) wszystkich przekaźników oraz zabezpieczenia przeciwzakłóceniowego, przewodem min 0.5mm2.

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

Przy wkręcaniu przewodów należy je dociskać tak aby odizolowane przewody nie wystawały poza przekaźnik i nie stwarzały zagrożenia zwarcia do innych przewodów. Należy pamiętać o możliwości wejścia insektów, robaków, gryzoni, które mogą zewrzeć lub przemieścić przewody.

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

Analogicznie przygotowujemy odcinki przewodu min. 2.5mm2 do zwarcia styków przekaźników włączających urządzenia na jedno napięcie np 230V (z jednej wspólnej fazy) (zaciski COM styków przekaźnika).

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

inteligentny budynek eHouse podłączenie wyjść

Napięcie (Fazę) podłącza się przez bezpiecznik przewodem czarnym (brązowym) do zwartych styków przekaźników. Przewód Ochronny (żółto-zielony) i Neutralny (niebieski) są podłączone do szyn do których doprowadza się odpowiednie przewody z odbiorników energii, gniazdek itd.

O ile nie stosujemy zbyt dużych obciążeń przyłącze do rozdzielni należy wykonać przewodem 3*2.5mm2.

inteligentny budynek eHouse podłączenie napięcia

zgodnie z opisem w poście
inteligentny dom eHouse podłączenie urządzeń wykonawczych

W powyższym przykładzie 4 ostatnie przekaźniki zostały wykorzystane do włączenia urządzeń 12V (oświetlenia dekoracyjnego LED RGB). Pozostałe włączają urządzenia elektryczne z 1 fazy.

Następnie podłączamy poszczególne wyjścia sterownika (przewody z taśmy IDC-40 od nr. 3 {wyjście nr. 1} wzwyż).
Przewody obcinamy pojedynczo na miarę, odizolowujemy je i przykręcamy do drugiego wyprowadzenia cewki (zacisk – COIL A1) każdego przekaźnika, tak aby odizolowana część kabla nie wystawała z przekaźnika.
inteligentny budynek eHouse podłączenie napięcia

inteligentny budynek eHouse podłączenie  cyfrowych do cewek

Podłączenie zasilania do sterownika niezależnym przewodem.
Do zasilania sterownika podłączenie 2-żyłowego zewnętrznego przewodu zasilającego (min. 1mm2).

Przewód brązowy podłącza się do masy (0V) zasilacza (najlepiej z podtrzymaniem napięcia) oraz żółto-zielony do napięcia około +12V.

inteligentny budynek eHouse podłączenie  cyfrowych do cewek

Jeśli przewody nie są w pełni zaizolowane po zakończeniu pracy najlepiej dla bezpieczeństwa polakierować grubą warstwą lakieru lub innej substancji, która zaizoluje przewód i zabezpieczy przed przypadkowymi zwarciami.

Pozostałe wolne przewody należy bezwzględnie zaizolować i zabezpieczyć przed ruchem oraz możliwością zwarcia z innymi napięciami.
To samo dotyczy śrubek cewek i niskonapięciowych elementów.
inteligentny budynek eHouse podłączenie  cyfrowych do cewek/izolacja

Po zaizolowaniu śrubek, odizolowanych przewodów możemy przejść do podłączenia odbiorników energii do wolnych styków przekaźnika.

Inteligentny Dom eHouse opis sterownika RoomManager.