Inteligentny Budynek eHouse.PRO – DIY 2

Inteligentny Dom | Inteligentny Budynek eHouse.PRO.
Profesjonalny system automatyki budynku z możliwością samodzielnego montażu: część druga opisu montażu.

Zanim przeczytasz ten wpis zapoznaj się z:
Inteligentny Budynek eHouse.PRO Moduły
Inteligentny Budynek eHouse.PRO DIY

Kolejnym krokiem będzie podłączenie modułu inteligentnych wyjść do modułu przekaźników.
Analogicznie jak wejścia cyfrowe podłącza się je taśmą IDC-50 aby maksymalnie skrócić instalacje (podłączenie 50 przewodów do styków przekaźników zajmuje kilka sekund a nie godzin).
Należy uważać żeby nie pomylić taśm z wejściowymi co spowodowało by uszkodzenie elektroniki eHouse.PRO.
Na module 128 inteligentnych wyjść eHouse.PRO znajdują się 4 złącza IDC-50 każde zawiera 32 wyjścia z driverami dla przekaźników zgodne z wyprowadzeniami EthernetRoomManager’ów.
Zasadniczo można stosować dowolną kombinację modułów przekaźników MP-12, MP-18 jednak moduły 18 umożliwiają najwygodniejszy montaż w dużych rozdzielniach.
W eHouse.PRO Moduły przekaźnikowe MP-18 (zawierają 18 przekaźników) i aby uzyskać wszystkie 32 wyjścia konieczne jest stosowanie modułu podstawowego (ze złączem IDC-50) i rozszerzającego (ze złączem IDC-20) do obsługi ostatnich 14 przekaźników.

W zależności od rozmiaru (szerokości szafy rozdzielczej) możemy montować moduły jeden nad drugim (szafa o minimalnej szerokości 18 modułów) lub obok siebie (wymaga szafy o szerokości szyny 36 modułów)
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie inteligentnych wyjść do modułów przekaźników
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie inteligentnych wyjść do modułów przekaźników
Moduł rozszerzający z podstawowy łączy się taśmą płaską IDC-20 (długość nie jest krytyczna – do 3 metrów)
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie inteligentnych wyjść do modułów przekaźników
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie inteligentnych wyjść do modułów przekaźników
Moduł podstawowy przekaźników z modułem inteligentnych wyjść łączy się taśmą IDC-50 (długość nie jest krytyczna – do 3 metrów)
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie inteligentnych wyjść do modułów przekaźników

W zależności od zapotrzebowania na wyjścia możemy podłączyć kolejne moduły przekaźników do kolejnych złącz IDC-50 na module inteligentnych wyjść cyfrowych.

Kolejnym krokiem jest podłączenie izolowanego zasilacza 230VAC/12VDC/8A na potrzeby całej automatyki.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie modułu przekaźników do zasilacza

Służy do tego zielone gniazdo (6 pinów) które wymaga jednorazowego przykręcenia przewodów zasilacza:
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie modułu przekaźników do zasilacza
I wpięcie do jednego modułu podstawowego MP-18:
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie modułu przekaźników do zasilacza
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie modułu przekaźników do zasilacza
Zasadniczo jeden przewód zasilający wpięty tylko do jednego modułu przekaźnikowego powinien wystarczyć.
W przypadku gdy zamierzamy użyć jedno napięcie do przekaźników i elektroniki (12V) należy zewrzeć piny 5 i 6).
Jeśli zamierzamy użyć różnych napięć np. podtrzymane napięcie dla sterowników należy napięcie dla przekaźników podłączyć do pinu 6, a dla sterowników do pinu 5 (Masa musi być wspólna).
Jeśli jednak używamy bardzo dużej ilości przekaźników może być konieczne „wzmocnienie masy i plusa zasilania przekaźników” (wszystkie piny 4 – masa 0v) oraz (wszystkie piny 6 – napięcie przekaźników).
Drugą stronę zasilacza należy podłączyć do napięcia 230V po sprawdzeniu całej instalacji niskonapięciowej.
Styki przekaźników posiadają standardowe połączenia śrubowane do bezpośredniego przykręcania przewodów 230V.
Styki wspólne przekaźników (COM) można zewrzeć szyną zwierną jeśli używamy wspólnego napięcia dla wszystkich urządzeń (dotyczy to także tej samej fazy).

Kup eHouse.PRO: Inteligentny Budynek eHouse.PRO