eHouse 4 Android – Biblioteki, API do sterowania domem

Inteligentny Dom eHouse może być sterowany z oprogramowania eHouse4Android z dowolnych urządzeń pracujących na systemie operacyjnym Android począwszy od wersji 2.3.

Oprogramowanie może pracować na dowolnym sprzęcie pracującym na systemie operacyjnym Android:

 • Tablety
 • Smartphony
 • Panele Graficzne
 • Telewizory – Smart TV
 • Tunery TV SAT
 • Sprzęt Audio-Video
 • itd.

Szereg zalet, funkcji i darmowy charakter całego systemu Android wraz ze środowiskiem programistycznym SDK, dokumentacją, przykładami oraz językowi opartemu na Javie, umożliwia proste tworzenie własnego oprogramowania na tą platformę systemową.

Jako pierwsza firma na rynku postanowiliśmy utworzyć biblioteki oraz funkcje API umożliwiające pisanie indywidualnego oprogramowania sterującego Inteligentnym Domem eHouse na platformę Android (eHouse4Android – „eHouse For Android”), w pełni otwierając nasz system na świat.

Umożliwi to:

 • osobom prywatnym
 • użytkownikom systemu eHouse
 • deweloperom systemu
 • firmom instalacyjnym
 • dystrybutorom
 • podwykonawcom

tworzenie własnego oprogramowania:

 • nakładek graficznych
 • sterującego i kontrolnego
 • komunikacyjnego
 • wizualizacji graficznej
 • dedykowanych paneli sterujących na dowolny sprzęt

Korzyści środowiska eHouse4Android są olbrzymie:

 • brak konieczności implementacji niskopoziomowych algorytmów komunikacyjnych i „włamywania się do systemu”
 • wszystkie funkcje komunikacyjne i dostępne protokoły transmisji dostępne w jednej bibliotece
 • funkcje biblioteczne pracują na plikach konfiguracyjnych bezpośrednio wyeksportowanych z oprogramowania eHouse.exe dla komputerów PC (Windows XP, Vista, 7) – konfiguracja jest wczytywana automatycznie
 • zapewnia możliwość sterowania systemem eHouse przez SMS
 • pozwala na wysyłanie zdarzeń i komend eHouse przez eMail
 • umożliwia wysyłanie zdarzeń i komend przez TCP/IP (WiFi, Internet, Ethernet, LAN, WAN)
 • zapewnia ciągłe odbieranie (online) statusu sterowników przez TCP/IP (WiFi, Internet, Ethernet, LAN, WAN) – (stanu wyjść cyfrowych, wejść cyfrowych, poziomu wartości wejść pomiarowych, ściemniaczy) oraz aktualizowanie danych w klasach statusu urządzeń („zbiór danych” dla każdego sterownika)
 • realizację bezpiecznej autoryzacji metodą chalange-response (zmienny kod) dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu eHouse w stosunku do rozwiązań typu użytkownik+hasło
 • realizację szyfrowania bardziej narażonych sposobów transmisji dla zabezpieczenia systemu eHouse przed hakerami np. eMail
 • maksymalne uproszczenie bibliotek oraz stworzenie wysoko-poziomowych funkcji umożliwi wykonanie zadania przez 1 linijkę kodu źródłowego bez wgłębiania się w techniczne aspekty i złożone algorytmy systemu
 • komplet przykładów realizujących wszystkie funkcje
 • zapewnienie zgodności wersji hardware’u, firmware’u z oprogramowaniem sterującym bez ciągłej poprawy oprogramowania

Umożliwia to proste, szybkie tworzenie własnego oprogramowania sterującego systemem z Androida i uczyni inteligentny dom eHouse jeszcze bardziej elastycznym i otwartym w porównaniu z produktami konkurencji.
Możliwość samodzielnego i prostego oprogramowania systemu, wielokrotnie zwiększy opłacalność tworzenia systemu dedykowanego dla klientów indywidualnych.