Dom Modelowy – Automatyka Budynku eHouse PRO do centralnej rozdzielni – praca w chmurze

Inteligentny Dom, Automatyka Budynku eHouse PRO może być sterowany poprzez chmurę WWW eHouse Cloud.
Jest to jedną z opcji poza dostępem bezpośrednim przez aplikacje eHouse Java, Android (TCP/IP, UDP, SMS, eMail) oraz przez przeglądarkę WWW.
Jedna metoda sterowania nie wyklucza innej.

Artykuł jest rozwinięciem postu Inteligentny Dom eHouse Cloud.
Poniższy projekt jest działającą instalacją systemu w wersji scentralizowanej z pełnym dostępem z zewnątrz. Projekt Demo eHouse PRO został omówiony we wcześniejszych postach:
Instalacja realizuje kompletną automatykę budynku ~200m2 (parter, piętro) – w wersji scentralizowanej.
System jest oparty na serwerze eHouse PRO do centralnej rozdzielni (wszystkie wejścia/wyjścia schodzą do jednej rozdzielni głównej) .

Praca w chmurze polega na synchronizacji danych systemu z serwerem WWW i bazą danych MySQL.

Zalety Chmury:

  • może pracować z dowolnym łączem internetowym bez żadnych restrykcji
  • nie wymaga dostępu publicznego
  • nie wymaga stałego adresu IP lub usług DDNS dla łącza
  • nie wymaga skomplikowanej konfiguracji Routera Internetowego NAT, udostępnianie i przekierowanie Portów, Serwisów, DMZ, itd.
  • W przypadku pracy przez WWW może być sterowany z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową

Wady Chmury:

  • Większe obciążenie łącza i transfer danych
  • wolniejsze działanie, odświeżanie i opóźnienie niż przy dostępie bezpośrednim (3 do kilkudziesięciu sekund odświeżania)
  • zależy dodatkowo od stabilności serwera WWW/MySQL
  • obciąża Server WWW/MySQL oraz potrzebuje dużego transferu danych dla każdej instalacji

Aby zmniejszyć utylizację łącza i serwera WWW/MySQL odświeżanie jest ustawione na 60 sekund gdy klient nie jest podłączony do chmury. W przypadku połączenia się i uruchomienia komendy systemu częstotliwość się zwiększa (do kilku-kilkunastu sekund) w zależności od konfiguracji.
Ponieważ wymagane jest użycie serwera WWW jest to usługa płatna zależna od ilości przesyłanych danych (transferu i częstotliwości odświeżania).

Pod adresem: Automatyka Budynkowa eHouse PRO + Cloud jest ogólnie dostępna (bez haseł) instalacja pokazowa systemu w wersji scentralizowanej pokazowej instalacji systemu. Stanowi ona także instalację testową eHouse PRO dla integratorów systemów BMS do testowania systemu bez posiadania urządzeń eHouse oraz gotowej instalacji.

Pokazane są przykładowe wizualizacje systemu eHouse przez WWW (SVG+JavaScript) Architektoniczna (tworzona przy pomocy CorelDraw ze skryptami eHouse) oraz generowana automatycznie w oparciu o konfigurację systemu.
Ponieważ wizualizacje znajdują się w plikach tekstowych możliwe jest łatwe edytowanie i zmiany.

Więcej informacji:
Wizualizacje eHouse: Wizualizacje WWW – Automatyka Budynkowa eHouse
Tworzenie wizualizacji graficznych: Automatyka Budynku eHouse
Szablon Konfiguracji i instalacji systemu eHouse Pro – do centralnej rozdzielni: