Dodanie portu szeregowego w postaci przejściówki USB Linux Ubuntu

Inteligentny dom eHouse 1 w wersji RS-485 wymaga podłączenia konwertera RS-232/485 który jest niezbędnym elementem pozwalającym podłączyć system „eHouse 1” do komputera PC, płyty komputerowej, czy innego sterownika do obsługi eHouse.

W przypadku gdy posiadamy wbudowany port szeregowy konverter podłącza się bezpośrednio do niego.
W przeciwnym razie będziemy potrzebowali przejściówki USB/RS-232C, która umożliwi podłączenie konvertera RS-485 do komputera do portu USB.

W przypadku przejściówki PNP instaluje się ona automatycznie o ile nie jest to jakaś egzotyczna marka nie obsługiwana przez Linuxa.
Po włączeniu przejściówki do portu USB należy sprawdzić czy została ona wykryta przez system komendą „dmesg”.
Następnie należy sprawdzić komendą „lsusb” czy sterowniki są znane i czy są podłączone pod urządzenia systemowe ttyUSB* oraz pod który numer portu USB.

Znane marki przejściówek jak Proliftic czy targus nie wymagają instalacji dodatkowych sterowników producenta ani innych eksperymentalnych.

W dalszej części możemy przejść do podłączenia systemu eHouse oraz uruchomienia oprogramowania eHouse4Linux lub rozpocząć programowanie obsługi portu szeregowego.

Do dalszej pracy potrzebujemy także zmienić uprawnienia do urządzenia dla bezpieczeństwa pełne prawa „chmod +777 /dev/ttyUSB*”. W przeciwnym razie będziemy otrzymywać błąd „Permision Denied” – brak dostępu.
Szczególnie w przypadku przejściówek USB->RS232 może być konieczność zmiany uprawnień w skrypcie uruchamiającym oprogramowanie eHouse lub po starcie systemu, gdyż odłączenie przejściówki od portu USB może powodować ich usunięcie oraz dodanie od nowa z domyślnymi uprawnieniami.
Po zakończeniu prac deweloperskich możemy ograniczyć te uprawnienia do niezbędnego minimum zapewniającego poprawną pracę systemu.

Więcej informacji: Inteligentny Dom eHouse Programowanie Linux