Automatyka Domu eHouse Podłączenie modułu Demonstracyjnego, Ewaluacyjnego

Inteligentny dom, Automatyka Domu eHouse może być testowany przy pomocy modułu Demo inteligentnego domu.
Moduł demonstracyjny wymaga podłączenia zasilania +12V najlepiej z zasilacza komputerowego z komputera, do którego podłączamy cały system, przy pomocy standardowych złączek PC zasilających (4PIN).

Aby testować sterowniki eHouse (HeatManager, RoomManager, ExternalManager) konieczne jest podłączenie badanego sterownika oraz konwertera RS232-485.

Aby skonfigurować sterowniki i zrozumieć ustawienia wg. projektu DEMO konieczne jest także zainstalowanie oprogramowania eHouse ze strony Inteligentny dom eHouse w menu Dokumentacja->Pliki.
Instalację należy przeprowadzić na uprawnieniach administratora najlepiej na systemie Windows XP.
Pierwsze uruchomienie każdej aplikacji należy przeprowadzić także na uprawnieniach administratora, aby umożliwić automatyczne ustawienie Firewall’a Windows oraz praw dostępu do plików „ACL”. W przeciwnym razie aplikacja może pracować niepoprawnie i znalezienie błędów będzie bardzo trudne, szczególnie przy początkowej pracy z system eHouse i jego oprogramowaniem.

Po zainstalowaniu aplikacji eHouse na komputerze, należy rozpakować plik „samples.zip”, znajdujący się w katalogu głównym eHouse, zmieniając ścieżkę domyślną do rozpakowania na katalog główny aplikacji eHouse. Należy tak postąpić aby wszystkie pliki znalazły się bezpośrednio w katalogu „%Ehouse_DIR%/SAMPLES/”. Alternatywnie można rozpakować w inne miejsce i przekopiować katalog rozpakowany katalog SAMPLES bezpośrednio do katalogu głównego eHouse. Analogicznie do wcześniejszego przypadku, należy uruchomić wszystkie aplikacje z katalogu „%Ehouse_DIR%/SAMPLES/bin/” z prawami administratora zapewniając ich poprawną pracę.

Zdjęcie modułu demo:

Inteligentny Dom eHouse Demo – Pełny obraz

  • Złącza po lewej stronie modułu są przeznaczone dla HeatManager’a
  • Złącza po prawej stronie modułu są przeznaczone dla RoomManager’a
  • Złącza na dolnej części modułu dla podłączenia ExternalManagera lub wyjść CommManager’a
  • Wszystkie złącza magistrali danych RS-485 są ze sobą zwarte i można używać dowolnego gniazda RJ-45
  • Wszystkie złącza magistrali zasilającej dla sterowników (4pin) analogicznie są ze sobą zwarte i nie ma znaczenia którego gniazda używamy

Moduł demo należy w pełni podłączyć do testowanych sterowników przed włączeniem napięcia zasilającego w następujący sposób:

Podłączenie zasilania Demo Automatyki Domu
Podłączenie zasilania (bez włączonego napięcia do modułu) +12V,0 do gniazda zasilającego 4pinowego PC z zasilacza komputerowego, najlepiej komputera na którym zainstalowaliśmy oprogramowanie. W innym przypadku należy zapewnić wspólne poprawne uziemienie wszystkich elementów.

Podłączenie zasilania Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Podłączenie konwertera RS-232 na RS-485 do modułu demo inteligentnego domu eHouse.
Konwerter podłączamy do dowolnego gniazda RJ-45 znajdującej się na module demo pełnym kablem UTP-8 bez obciętych przewodów gdyż jest on zasilany z magistrali danych eHouse (stosujemy standardową kolejność przewodów omówioną w dokumentacji instalacyjnej. Kabel jest zaciskany 1:1 bez przeplotów.
Inteligentny Dom eHouse – Instrukcja samodzielnego projektowania i instalacji
Inteligentny Dom eHouse – Instrukcja samodzielnej instalacji systemu
Inteligentny Dom eHouse Szczegóły połączeń przewodów instalacji

W przypadku na zdjęciu moduł zostaje podłączony do notebook’a przez przejściówkę RS-232 na USB.


Podłączenie do komputera PC Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie do komputera PC Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie do komputera PC Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie do komputera PC Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Podłączenie wyjść cyfrowych i ściemniaczy RoomManager’a Taśmą płaską IDC-40 (40pin – jak dla dysku twardego IDE).
przewód płaski jest zaciskany 1:1 bez przeplotów. Do przewodu konieczne jest posiadanie Zaciskarki złącz IDC.


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Podłączenie wejść analogowych (pomiarowych) RoomManager’a Taśmą płaską IDC-20 (20pin).
Przewód płaski jest zaciskany 1:1 bez przeplotów.


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Podłączenie wejść cyfrowych RoomManager’a Taśmą płaską IDC-16 (16pin).
Przewód płaski jest zaciskany 1:1 bez przeplotów.


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Podłączenie magistrali danych do RoomManager’a kabel UTP-8 oraz zaciśnięte złączki RJ-45 (F)
przewód jest zaciskany 1:1 bez przeplotów. W przypadku zasilania RoomManagera z magistrali zasilającej należy obciąć 2 przewody (biało-zielony oraz zielony) zgodnie ze standardem kolorystycznym magistrali eHouse.


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Podłączenie RoomManager’a do magistrali zasilającej. RoomManager zasila się tylko pojedyńczym napięciem +12V (złącze 4pin).
W przypadku zasilania RoomManager’a z magistrali zasilającej 12V należy odciąć przewody zasilające (5V w przewodzie magistrali danych patrz wyżej). Przewód 5V na magistrali Danych też musi być odłączony. Wszystkie sterowniki eHouse posiadają wbudowane stabilizatory napięcia do wartości wymaganej przez moduł.


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Po kilkukrotnym upewnieniu się że wszystkie przewody są właściwie zaciśnięte i podłączone włączamy napięcie zasilające:


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Powiększenia Modułu DEMO w trakcie pracy


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran


Podłączenie RoomManager’a do Instalacji Demo inteligentnego domu eHouse Pełny Ekran

Pozostałe sterowniki systemu automatyki domu eHouse 1 podłącza się identycznie.

Po włączeniu zasilania modułu demo należy sprawdzić komunikację z komputerem PC na porcie szeregowym COMx do którego podłączyliśmy system wpisując w plikach konfiguracyjnych „com.cfg” oraz „SAMPLES/com.cfg” nr portu.
W przypadku problemów należy sprawdzić komunikację przy pomocy aplikacji HYPERTERMINAL sprawdzając port szeregowy ustawiając parametry transmisji
prędkość=115200
1bit stopu
brak kontroli przepływu
parzystość (E) Even

Sterowniki po włączeniu zasilania wysyłają sygnał resetu, który jest widoczny w oknie aplikacji terminalowej.
Reset jest powtarzany co kilka minut przy braku komunikacji z oprogramowaniem eHouse.