Automatyka Domowa i Budynkowa eHouse.PRO

Inteligentny Dom eHouse.PRO profesjonalna rozdzielnia z możliwością samodzielnego montażu.
Inteligentny budynek eHouse.PRO do centralnych rozdzielni opis samodzielnego wykonania dużej rozdzieli dla całego budynku lub piętra.

Automatyka Budynku eHouse.PRO służy do instalacji scentralizowanej, gdzie wszystkie przewody schodzą się do jednego miejsca.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Automatyka Budynkowa eHouse.Pro posiada następujące funkcje:

 • 128/256 wejść inteligentnych z funkcjami alarmu
 • 128/256 wyjść inteligentnych do włączania urządzeń elektrycznych on/off lub napędów (+/-/stop)
 • wyjścia alarmowe przekaźnikowe (syrena, światło ostrzegawcze, monitoring, cichy alarm, wczesne ostrzeganie)
 • mini serwer Linux 32b
 • Interfejsy komunikacyjne i integracja z innymi wersjami systemu LAN, RS-485, CAN, RF

Przed przejściem do dalszej części zalecamy przeczytać artykuły dotyczące podłączenia systemu eHouse.PRO:
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie wejść
Inteligentny Budynek eHouse.PRO podłączenie wyjść

Przedstawiamy profesjonalną rozdzielnię (skrzynkę elektryczną) zaprojektowaną specjalnie pod system automatyki budynku eHouse.PRO pozwalającą na obsługę do 128 inteligentnych wyjść i 128 inteligentnych wejść.
Obsługa większej liczby wejść/wyjść jest możliwa przez dołączenie kolejnej rozdzielni (skrzynki elektrycznej).

Cechy Rozdzielni inteligentnej eHouse.PRO:

 • Całkowicie metalowa obudowa zamykana na 2 zamki yale
 • Drzwiczki prawe lub lewe indywidualnie montowane
 • Wymiary zewnętrzne rozdzielni 1000*850*150 (skrzynki) – podtynkowa
 • Wymiary zewnętrznej ramki 1060*900*16 – nad tynkiem (5mm). Odkręcana do tynkowania.
 • Waga pustej rozdzielni (25kg), zmontowanej (45kg)
 • 4 szyny DIN (TH) do montażu 2 modułów przekaźnikowych MP-18 każda, dodatkowo zapas około 10 modułów na szynie
 • 4*2 szyny zwierne dla przewodów ochronnych i neutralnych (32 punkty)
 • złącza RJ-12 do podłączenia włączników, czujników alarmowych
 • Możliwość instalacji do 2 zasilaczy LED/RGB 12V/8A (eHouse LED)
 • 8 otworów montażowych skrzynki do ściany (na bokach)
 • 8 otworów montażowych skrzynki do ściany (z tyłu skrzynki)
 • Możliwość wejścia przewodów 230V do skrzynki na 5 sposobów aby ograniczyć liczbę przewodów 230V w skrzynce do niezbędnego minimum. Otwory do wyłamania.
 • Otwór na przewody telefoniczne RJ-12 do podłączenia czujników, włączników
 • metalowe maskownice elektroniki (elementy niskonapięciowe aby zabezpieczyć przed przebiciem lub przypadkowym zwarciem do wysokich napięć)
 • moduły przekaźnikowe z przekaźnikami 230V/16A i podstawkami na szynę DIN zapewniające 4,5 cm izolacji

Rozdzielnie eHouse.pro można zakupić w całości zmontowaną lub zmontować samodzielnie w oparciu o poniższą instrukcję.

Pusta skrzynka rozdzielni centralnej

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia - skrzynka

Moduły przekaźnikowe przed zmontowaniem. Grzebień miedziany służy jako szyna zwierna do wspólnego styku przekaźnika.
Płytka PCB realizuje przejście z taśmy IDC-50 bezpośrednio do cewek przekaźników na szynę DIN (TH).

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia - skrzynka


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Przykręcone moduły elektroniczne inteligentnych wejść i wyjść oraz mikrokomputer w ekranie metalowym.
2 moduły wyjściowe (obsługa do 256 wyjść) oraz 2 moduły wejściowe (obsługa do 256 wejść).
Moduły inteligentne I/O przykręca się poprzez dystansy ze sztucznego tworzywa 15mm.
Elektronika jest instalowana na dole skrzynki.
Licząc od lewej strony:
1) moduł wyjść inteligentnych 129-256 – ustawiony jumperami
2) moduł wyjść inteligentnych 1-128 – ustawiony jumperami
3) moduł wejść inteligentnych 129-256 – ustawiony jumperami
4) moduł wejść inteligentnych 1-128 – ustawiony jumperami
5) mikrokomputer ARM linux
Jeśli nie korzystamy ze wszystkich 256 wejść i wyjść możemy nie instalować odpowiednich modułów I/O.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Najłatwiejszy sposób instalacji modułów przekaźników jest od najwyższej szyny DIN / TH.
Taśma płaska IDC-20 (długość ok 70cm) służy do łączenia modułów przekaźników podstawowego 1-18 i rozszerzającego 19-32.
Szynę DIN podnosimy podkładając nakrętkę o grubości ok 10mm aby ułatwić sobie montaż.
Wyginamy ją tak aby między modułami była prowadzona wewnątrz szyny DIN dla ochrony.
Dodatkowo są zainstalowane 4 podstawki 33-36 nie podłączone do elektroniki. Ich cewki można podłączyć do innych przekaźników np.
aby włączać 3 fazy napięcia, 2 głośniki, itd.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Taśmę płaską IDC-50 z zaciśniętym gniazdem wkładamy do złącza IDC-50 i wywijamy ok. 6-8 cm do góry i do dołu ze względu na konstrukcję maskownicy i zostawienie zapasu na ewentualne wyrównanie/regulację długości przewodów.

Długość taśm IDC-50 odpowiednio od górnej szyny DIN/TH (130cm, 114cm, 96cm, 55cm)

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Wkładamy wszystkie lub tylko wykorzystywane przekaźniki do podstawek.
Następnie zakładamy maskownice „na gotowo” aby ustabilizować przewód IDC-50. Należy przesunąć taśmę IDC-50 maksymalnie w lewo tak aby nie kolidowała z otworami instalacyjnymi skrzynki.
Maskownice przykręca się z jednej lub obu stron w zależności ile miejsca chcemy zaoszczędzić.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Po przykręceniu maskownic wyginamy taśmę przy końcu skrzynki o 360 stopni a następnie 45 stopni aby wpiąć do 2 modułu wyjściowego (1-128).

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Aby prostopadle przyciąć taśmę do wymaganej długości należy użyć ekierki do zaznaczenia miejsca przecięcia.
Taśmę tnie się normalnymi ostrymi i długimi nożyczkami krawieckimi. Złącza IDC zaciska się zaciskarką oraz zakłada zawleczki.
Bez zawleczki wypięcie złącza IDC-50 z gniazda IDC-50 jest prawie nie możliwe bez uszkodzenia kabla.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Przechodzimy do następnej pary modułów przekaźników (2 szyny DIN od góry) analogicznie do pierwszej.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Przechodzimy do następnej pary modułów przekaźników (3 szyny DIN od góry) analogicznie do pierwszej i drugiej.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Następnie instalujemy 4 parę modułów przekaźników (dolna szyna DIN) analogicznie do poprzedniej jednak bez maskownicy.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Następnie zwieramy szynę ochronną (przewód żółto-zielony średnica 8-10mm2) do najbliższej śruby na obudowie skrzynki.
Dotyczy to wszystkich szyn ochronnych.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

W kolejnym kroku zwieramy wszystkie szyny neutralne (przewód niebieski średnica 8-10mm2) o ile nie stosujemy bezpieczników różnicowo-prądowych.
W przeciwnym razi należy zaciski neutralne podłączyć do bezpieczników różnicowo-prądowych.
Można zastosować 1 bezpiecznik różnicowo-prądowy dla każdej szyny DIN (32 wyjścia) oraz bezpiecznik nadmiarowy dla każdej szyny.
Każda szyna może włączać inną fazę. Szyny zwierne miedziane można ciąć aby włączać różne napięcia i fazy przekaźnikami na module przekaźników.
W wolnej części szyn można zainstalować bezpieczniki różnicowo-prądowe, nadmiarowe, zasilacze lub inne urządzenia na szynę DIN.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Moduły „centralki” wejściowej złącz RJ-12 łączy się przewodem zasilającym (od wierzchu) zgodnie ze zdjęciem. Przewód żółty (+12V UPS) przewód brązowy (0V). Jest to zasilanie czujek alarmowych więc powinno być ono podtrzymane akumulatorem, aby alarm nie był zależny od braku napięcia.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Następnie przykręcamy moduły centralki wejść do dużej maskownicy z wykorzystaniem dystansów plastikowych o długości 15mm. Po stronie PCB należy uważać aby nie zewrzeć ścieżek śrubką, lub stosować podkładki izolacyjne.
Taśmy płaskie IDC-50 instalujemy od spodu PCB aby nie przeszkadzały w instalacji złącz RJ-12.
Długość taśm odpowiednio (70cm, 42cm, 42cm)

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

Podłączamy taśmy płaskie do modułu wejściowego (1-128).

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia

W przypadku wykorzystania 256 wyjść lub/i 256 wejść należy wykonać także taśmy płaskie IDC-50 pomiędzy modułami I/O w pierwszej skrzynce, a modułami przekaźnikowymi oraz modułem „centralki” wejściowej RJ-12 na odpowiednią odległość (oddalenia skrzynek). Odległości te nie są krytyczne pod warunkiem dodatkowego przewodu zasilającego przekaźniki, masę, czujniki alarmowe. Można drugą skrzynkę montować nawet do 30 metrów od pierwszej.
Szczególnie korzystna jest instalacja na drugim piętrze.

Duży otwór na spodzie skrzynki (lewa strona) służy do wypuszczenia taśm płaskich IDC-50 do drugiej rozdzielni oraz wpuszczenia przewodów RJ-12 od czujek alarmowych i wejść.

Amatorsko i samodzielnie zmontowana rozdzielnia centralna eHouse.PRO wygląda równie profesjonalnie jak w przypadku procesu fabrycznego podłączenia skrzynki elektrycznej.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa

Widok od góry skrzynki:
Widoczna szyna zwierna 2*5 do podłączenia zasilania niskiego napięcia.
Widoczne złącza LAN oraz USB mikrokomputera LINUX.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa

Widok na prawy bok i otwory mocujące:
Trzy śruby umożliwiają montaż i demontaż ramki do tynkowania

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa

Widok na górną ściankę skrzynki:
widoczne otwory na instalację zasilacza LED 8A oraz otwory do wyłamania do wpuszczenia przewodów 230V do rozdzielni

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa

Widok na lewy bok i otwory mocujące:
Trzy śruby umożliwiają montaż i demontaż ramki do tynkowania.

Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa

Duża długość śrub dla szyny DIN (35mm) umożliwia ich instalację z dystansem gdybyśmy chcieli wpuszczać wszystkie przewody 230V od góry, a następnie pod szynami DIN/TH.


Inteligentny Budynek eHouse.PRO Rozdzielnia gotowa

KUP: Automatyka Budynku eHouse.PRO