Automatyka Budynku eHouse.PRO – Uzbrojenie rozdzielni

inteligentny dom eHouse uzbrojenie inteligentnej rozdzielni centralnej, podłączenie zasilania UPS, czujek alarmowych i wejść oraz urządzeń elektrycznych wykonawczych.

Opis jest rozwinięciem dotychczasowych artykułów poświęconych systemowi eHouse.PRO – automatyka budynku. W zależności od wybranego stopnia samodzielnego montażu należy się z nimi także zapoznać:
Inteligentny Budynek do centralnych rozdzielni
Inteligentny dom eHouse.PRO podłączenie modułów
Inteligentny Budynek eHouse PRO podłączenie „zrób to sam” – DIY
Inteligentny Budynek eHouse PRO podłączenie „zrób to sam” – DIY część 2.
automatyka domowa i budynkowa eHouse.PRO zmontowanie centralnej rozdzielni.

Automatyka budynku eHouse.PRO – podłączenie zasilania UPS 12V (13.8V) oraz UPS 5V

Zasilanie UPS (z podtrzymaniem napięcia) systemu eHouse.PRO stosuje się ze względu na:

 • wbudowane funkcje alarmowe w sterownik
 • nieprzerwane zasilanie czujników alarmowych 12V
 • nieprzerwane zasilanie mikrokomputera zarządzającego 5V
 • zabezpieczenie przed chwilowymi zanikami napięcia sieci, przepięciami, itd.

Aby ograniczyć koszty zasilacza UPS 12V i 5V zastosowano dedykowany układ zasilania zawierający:

 • zasilacz impulsowy UPS 12V/4.5A+
 • akumulator 12V/20Ah+
 • zasilacz impulsowy 12V=>5V/3A+

W innej konfiguracji koszty zasilania uległy by podwojeniu oraz dwukrotnie zwiększyło by się zajmowane miejsce przez akumulatory. Udostępniamy schematy połączeń i montażowych w języku polskim i angielskim.
Dostępne schematy można wydrukować na naklejkach oraz nakleić na odpowiednie elementy w skrzynce rozdzielczej eHouse.PRO co znacznie ułatwia montaż, serwis, rewizję.
Schemat zasilania UPS 12V i 5V:
automatyka budynku eHouse.Pro podłączenie zasilania UPSPDF
Nie łączyć/zwierać żadnych mas, obudów w sposób inny niż jest to pokazane na schemacie. Zasilacz jest izolowany galwanicznie a na obudowie skrzynki rozdzielni centralnej występuje potencjał przewodu ochronnego 230V/400V (żółto-zielony przewód). Zwarcie do niskich napięć może spowodować permanentne uszkodzenie całej elektroniki w przypadku przepięcia lub włączania układu.
Napięcie 12V (13.8V) UPS służy do zasilania czujek alarmowych (podłączenie do wyjść RJ-12 na modułach rozszerzających).
Sterowniki eHouse.PRO, mikrokomputer Linux są zasilane z napięcia 5V UPS.
Zasilanie UPS służy do zasilania tylko krytycznych elementów systemu eHouse.PRO i nie należy do niego podłączać innych obciążeń (np przekaźników). Nawet w przypadku dużego zapasu mocy zasilacza UPS, znacznie zmniejszy się czas pracy z akumulatora awaryjnego, co jest parametrem bardzo krytycznym w przypadku systemu alarmowego. Przekaźniki należy zasilać z dodatkowego zasilacza 12V/3..8A bez podtrzymania napięcia.
Zasilacz UPS posiada 2 wyjścia alarmowe informujące o:

 • niskim poziomie akumulatora
 • braku napięcia zasilania 230V

Można je podłączyć bezpośrednio pod alarm (wejścia alarmowe eHouse.PRO) dzięki czemu możemy dostawać powiadomienia o zaniku zasilania przez SMS.

Automatyka Budynku eHouse Podłączenie urządzeń wykonawczych do styków przekaźników

automatyka budynku eHouse.Pro podłączenie urządzeń elektrycznych/wykonawczychPDF
Moduły przekaźnikowe MP-18 mają wyprowadzone styki przekaźników na zewnątrz obudów/maskownicy w postaci połączeń przykręcanych (jednorazowo przy instalacji) do podstawki. Przekaźniki są wymienne i można je zmienić w podstawce w przypadku uszkodzenia. Na skrzynce elektrycznej znajdują się szyny zwierne zacisku neutralnego i ochronnego dla wszystkich przewodów 230V.

Styki wspólne (COM) przekaźników mogą być zwarte przy pomocy miedzianej szyny zwiernej (grzebienia). Może ona być cięta (dzielona) na dowolną ilość segmentów aby łączyć zaciski COM do różnych faz i napięć zasilających. Schemat podłączenia pojedynczego urządzenia wykonawczego lub gniazdka 230V został przedstawiony na rysunku.

W normalnym trybie pracy odbiornik energii podłączamy do zacisku NO (normalnie otwarty) co znaczy, że włączenie wyjścia sterownika odpowiada włączeniu urządzenia.

Jeśli chcemy uzyskać negatywną (przeciwną) logikę możemy wykorzystać zacisk NC (normalnie zamknięty) wtedy włączenie wyjścia sterownika powoduje wyłączenie urządzenia elektrycznego podłączonego do obwodu.

Opis szyn zwiernych Neutralnej i Ochronnej:
eHouse.Pro szyny zwiernePDF
Szyna neutralna (niebieska) napięcia 230V – podłącza się do niej przewód niebieski 3 żyłowego przewodu elektrycznego 3×1.5mm2 lub 3×2.5mm2 do odbiornika energii lub gniazdka elektrycznego
Szyna ochronna (żółta) napięcia 230V/400V – podłącza się do niej przewód żółto-zielony – 3 żyłowego przewodu elektrycznego 3×1.5mm2 lub 3×2.5mm2 do odbiornika energii lub gniazdka elektrycznego
Szyna zwierna (miedziana) do jednej fazy napięcia 230V jeśli wszystkie urządzenia są zasilane z napięcia 230V – podłącza się do niej przewód brązowy lub czarny do zasilania z obwodami zabezpieczającymi (bezpieczniki nadmiarowe i różnicowo-prądowe). Można także podłączyć szynę do innych napięć odłączając przewody od szyn neutralnych i ochronnych.
wyprowadzenie styku przekaźnika NO lub NC podłącza się do czarnego lub brązowego przewodu elektrycznego 3 żyłowego 3*1.5mm2 lub 3*2.5mm2 do odbiornika energii lub gniazdka elektrycznego.

Automatyka Budynku eHouse.PRO podłączenie wejść

eHouse.Pro podłączenie wejść do czujek alarmowych i włączników
Dla ułatwienia instalacji systemu eHouse.PRO – inteligentny budynek stosuje złącza RJ-12 do podłączenia czujek alarmowych, włączników, czujników, kontaktronów itd. Każde wejście jest podłączone do złącza RJ-12 (6 pin) tworząc „centralkę alarmową” analogiczną do telefonicznej. Ułatwia to znacznie profesjonalny montaż, demontaż, serwis czy zmianę numeru wejścia.
Po budynku należy rozprowadzać przewody FTP-8 lub FTP-6 (ekranowaną skrętką komputerową) zapewniając odległość minimum 20cm od innych przewodów (w tym przewody 230V), które mogą generować zakłócenia i przenikać do wejść niskonapięciowych.
Jest to bardzo ważne gdyż przewody wejściowe sprowadzające wszystkie włączniki i czujniki do centralnej rozdzielni mogą mieć nawet kilkadziesiąt metrów każdy.

Złącze zawiera komplet niezbędny dla każdej czujki alarmowej:

 • zasilanie 12V (13.8 UPS)
 • wejście alarmowe (bez potrzeby parametryzacji czy rezystorów polaryzacyjnych)
 • wejście TAMPER – Sabotaż  (bez potrzeby parametryzacji czy rezystorów polaryzacyjnych)

Na rysunku zaznaczono pierwszy pin dla każdego wejścia (złącza RJ-12).
Opis pinów złącza RJ-12:

 • 1 – +12V (12..13.8 UPS). Zasilanie czujki Alarmowej (+) (kolor przewodu FTP-8 pomarańczowy)
 • 2 – GND – 0V. Zasilanie czujki alarmowej (-) (kolor przewodu FTP-8 brązowy)
 • 3 – TAMPER – Sabotaż A styk (kolor przewodu FTP-8 biało-niebieski). Wszystkie złącza sabotaż podłączone szeregowo. Złącze sabotaż może zostać zwierane jumperami (3 pin) – 1 pin pole lutowane kwadratowe.
  • 1-2 Pozycja – zwarcie zacisków TAMPER – Sabotaż (A-B). na rysunku oznaczone kolorem niebieskim (Disable)
  • 2-3 Pozycja – Ostatni czujnik z zaciskami TAMPER. Na rysunku oznaczone kolorem czerwonym (Last)

  Nie podłączać żadnych rezystorów parametryzujących czy polaryzujących ani do innych napięć.

 • 4 – TAMPER – Sabotaż B styk (kolor przewodu FTP-8 niebieski). Nie podłączać żadnych rezystorów parametryzujących czy polaryzujących ani do innych napięć.
 • 5 – GND – 0V. Styk (-) czujki alarmowej (kolor przewodu FTP-8 zielony). Nie podłączać żadnych rezystorów parametryzujących czy polaryzujących ani do innych napięć.
 • 6 – Wejście X. Styk (+) czujki alarmowej. Nie podłączać żadnych rezystorów parametryzujących czy polaryzujących ani do innych napięć. (kolor przewodu FTP-8 biało-zielony)

Ważne jest aby pary przewodów podłączonych do pinów 5,6 wykonać na wspólnej parze skrętki: kolory (zielony i biało-zielony).
Pozwala to na minimalizację zakłóceń odbieranych z zewnątrz (na długich przewodach, które stanowią „antenę”). Nie należy stosować innych przewodów szczególnie nieekranowanych. Najgorszym rozwiązaniem jest zastosowanie standardowych przewodów elektrycznych, które odbierają najwięcej zakłóceń (szczególnie prowadzenie razem ich z przewodami 230V wspólnymi trasami kablowymi). Powoduje to także bardzo poważne ryzyko pomylenia przewodów 230V i wejściowych co może spowodować uszkodzenie całej elektroniki.

Ze względu na niskonapięciowy charakter tych wejść oraz konieczność połączeń bezpotencjałowych (odizolowanych – bez zewnętrznych napięć), należy ograniczać zakłócenia stosując:

 • duże odległości od przewodów zakłócających
 • ograniczenie wpływu zakłóceń dzięki zastosowaniu ekranu
 • tłumienie zakłóceń w jednej parze skrętki komputerowej

W przypadku niepoprawnej instalacji okablowania niskonapięciowego istnieje ryzyko uszkodzenia sterowników elektronicznych.
W sytuacji nie spełnienia powyższych warunków możliwe jest przenikanie zakłóceń i uzyskanie „efektu choinki”.

Wersje angielskie naklejek:
eHouse.Pro home automation UPS power supply conectionPDF

eHouse.Pro home automation connection executive devicesPDF

eHouse.Pro railsPDF