Automatyka Budynkowa eHouse LAN/RS-485 Instalacja mini rozdzielni na budowie

Automatyka Budynkowa eHouse LAN, omówienie samodzielnego montażu i podłączenia na budowie.
Montaż mini-rozdzielni oraz midi-rozdzielni w budynku mieszkalnym.

Montaż małej rozdzielni pokojowej przeprowadzamy w starannie dobranym miejscu, które docelowo będzie zasłonięte lekkimi meblami. Chodzi o to aby możliwy był łatwy dostęp do rozdzielni w przypadku konieczności serwisu, oraz aby nie szpeciła ona pomieszczenia, w którym jest instalowana.
Rozdzielnie można także instalować w przylegających pomieszczeniach (np. gospodarczych) licząc się ze zwiększeniem ilości okablowania.
Instalacja rozdzielni na ścianie:
Rozdzielnie są podtynkowe z odkręcanymi ramkami więc konieczne jest takie jej zamocowanie aby docelowo były zlicowane z tynkiem na ścianie.

Artykuł ten jest instruktażowy i zarówno rozdzielnie jak i puszki są przykręcone do ściany bez wpuszczania w mury aby zdjęcia były lepiej widoczne.
W normalnym przypadku należy pod rozdzielnię i puszki wyciąć otwory umożliwiające ustalenie właściwej głębokości posadowienia tych elementów.
Taśmy płaskie (do niskonapięciowych wejść) nie wymagają kucia bruzd gdyż mają ok 2mm grubości.
Mocujemy rozdzielnię na ścianie najlepiej na wysokości gniazdek elektrycznych (posiada ona kilka otworów montażowych w bocznej ściance oraz tylnej).

Automatyka Budynku

Demontujemy ramkę aby jej nie uszkodzić ani nie porysować na tym etapie.

Automatyka Budynku

Montujemy puszki elektryczne na ścianie (najlepiej o głębokości 6cm).
Montaż puszek

Jeśli nie mamy przygotowanych przewodów IDC-16/14 do panala podczerwieni/włączników zaciskamy je. Konieczne jest zaciskanie pod kątem prostym oraz pilnowanie aby taśma się nie przesunęła przy zaciskaniu.

Plastikową wkładkę zaciskarki warto przykleić taśmą izolacyjną aby się nie przesuwała.
Zaciskanie przewodów IDC

Złącze jest oznaczone strzałką przy pinie nr. 1, natomiast przewód płaski kolorem czerwonym zaznaczony jest przewód nr. 1 (należy je ze sobą dopasować).
Zaciskanie przewodów IDC

Podłączamy taśmę płaską panela podczerwieni w odpowiednie złącze „IR Panel” aby odmierzyć długość przewodu, który potrzebujemy. Taśmę tą należy utrzymywać w odległości minimum 20cm od przewodów zakłócających 230V oraz interfejsów komunikacyjnych (np. Ethernet).
Panel podczerwieni zawiera: czujnik temperatury, oświetlenia, nadajnik podczerwieni oraz odbiornik podczerwieni.
Aby wszystkie swoje funkcje wykonywał poprawnie:

  • musi być zainstalowany na przeciw sprzętu A/V którym zamierza sterować w odległości mniejszej od 8mb oraz musi „widzieć” to urządzenie.
  • jeśli zamierzamy poprawnie mierzyć temperaturę powinien on być możliwie odsłonięty w miejscu gdzie jest dobra wymiana powietrza na wysokości do 1.5m od podłogi
  • długość przewodu płaskiego musi być mniejsza od 8m
  • zapewnić odległość tej taśmy na całej długości ponad 20cm od innych przewodów

podłączenie przewodu IDC-16 panela podczerwieni

Rozprowadzamy taśmę płaską tylko w pionie i poziomie (żadnych ukosów) przyklejając ją np pistoletem na klej tak aby wytrzymała proces tynkowania lub klejenia płyt G-K.
Przyklejanie przewodów IDC
przyklejanie nadmiaru przewodu IDC

Obcinanie przewodu ostrymi nożyczkami z zapasem 20-50cm. Jeśli zamierzamy panel umieścić poza puszką elektryczną można tą długość zwiększyć.
odcięcie nadmiaru przewodu IDC
odcięcie nadmiaru przewodu IDC

Zaciskamy szybkozłączkę IDC-16 dla panela podczerwieni.
Zaciskanie przewodów IDC
Montujemy panel podczerwieni, do testów.
wpięcie panela podczerwieni do złącza IDC-16
wpięcie panela podczerwieni do złącza IDC-16

Zaciskamy szybkozłączkę IDC-14 dla wejść on/off (włączników). W sterowniku konieczne jest zaciśnięcie 14 pinowego złącza IDC. Można zrobić to na przewodzie płaskim IDC-16 odrywając 2 ostatnie żyły. Mogą one jednak w przyszłości się przydać np do podłączenia podświetlenia gniazdek lub w sytuacjach gdy uszkodzi się jakiś przewód podczas robót budowlanych.
Zaciskanie przewodów IDC-16 na złączu 14 pinowym

Wpięcie przewodu włączników do rozdzielni:
Wpięcie przewodów włączników
Przyklejanie przewodów IDC

Wykonanie pętli w puszkach minimum 5cm ponad wierzch puszki aby można było zacisnąć szybkozłączki IDC-14/IDC-16.
Wykonanie pętli w puszkach minimum 5cm ponad wierzch puszki dla przewodów IDC

Taśma jest dalej prowadzona szeregowo do kolejnych puszek włączników. Możliwe jest dowolne duplikowanie włączników w różnych miejscach pomieszczenia.
Przyklejanie przewodów IDC

Taśma idąca w drugą stronę od mini-rozdzielni.
Przyklejanie przewodów IDC

Zakończenie złączem oraz zostawienie zapasu.
Przyklejanie przewodów IDC

Widok wewnetrzny rozdzielni przed przyklejeniem przewodów:
widok rozdzielni

Podłączenie rozdzielni do sieci Ethernet przewód UTP-8 (skrętka komputerowa) ze złączem RJ-12.
widok rozdzielni
widok rozdzielni

Podłączenie urządzeń elektrycznych do styków przekaźników:
Szyna zwierna grzebień realizuje wszystkie połączenia styku wspólnego „COM” przekaźników – praca na jednej fazie.
Przewody neutralne „niebieskie” łączy się na szynie zwiernej – niebieskiej.
Przewody ochronne „żółto-zielone” łączy się na szynie zwiernej – żółtej.
Odbiorniki (fazę) podłącza się do styku NO (Normalnie otwarty) przekaźnika.
Grzebień można ciąć aby sterować urządzeniami na różne napięcia.

Podłączenie pierwszego obwodu elektrycznego do styku przekaźnika:
widok rozdzielni - podłączenie obwodów
widok rozdzielni - podłączenie obwodów

Rozdzielnia musi zostać zabezpieczona bezpiecznikiem nadmiarowym oraz różnicowo-prądowym jednakże dla wygody w rozdzielni centralnej a nie mini-rozdzielni, ze względu na łatwiejszy dostęp szczególnie w przypadku zasłaniania rozdzielni meblami.

Aby zabezpieczyć się przed mechanicznymi uszkodzeniami taśm płaskich przez ekipy budowlane, warto przykryć je siatką zbrojeniową do styropianu (szer ~10-15cm) i zaciągnąć klejem do styropianu.
Zabezpieczy to taśmy także przed odklejaniem się taśm w przypadku gdy nie będą się trzymały zbyt dobrze.