Podłączenie modułów inteligentnego domu eHouse.PRO

Inteligentny Dom eHouse.PRO jest profesjonalnym systemem automatyki budynku umożliwiającym bardzo prostą instalację i samodzielne podłączenie.

Inteligentny Dom eHouse.Pro składa się z następujących modułów elektronicznych:
1) Mikrokomputer Linux (CPU) wraz z modułem rozszerzającym i interfejsów.

Mikrokomputer linux + moduł rozszerzający

Poza możliwością podłączenia modułów I/O eHouse.PRO możne on także zawierać:

  • zegar RTC
  • gateway CAN-RS232 dla eHouse4CAN
  • konwerter RS-232<=>RS-485 dla eHouse One
  • zasilacz impulsowy 24-12VDC/5VDC/2A

System inteligentnego budynku „eHouse One” oraz „eHouse4CAN” podłącza się do taśmy płaskiej IDC-20, jednak dokładny opis tych wersji systemu nie jest zawarty w tym poście.

Wszystkie moduły inteligentnego domu eHouse.Pro podłącza się jak najkrótszymi taśmami płaskimi IDC-40.
Do modułu podłącza się przewód LAN (Ethernet) ze standardowym złączem RJ-45 do switch’a lub routera WiFi.
Inteligentny dom eHouse.Pro zasila się podłączając zasilanie 5V/2A do złącza mini-USB na płytce mikrokomputera.
Do fazy testów i pierwszego uruchomienia można podłączyć także złącze HDMI do monitora lub telewizora.

Inteligentne Moduły I/O eHouse.PRO

Każdy moduł I/O posiada dwa złącza IDC-40 (podłączone ze sobą) na spodniej i wierzchniej warstwie PCB. dzięki czemu można je instalować na 2 sposoby.

1) Moduły można rozmieścić pionowo (jeden nad drugim stosując krótkie przewody ~5cm z obu stron zakończone złączami IDC-40). Do każdego modułu I/O konieczna jest jedna taśma IDC-40:
– jeśli stosujemy 2 moduły (128wejść i 128 wyjść) potrzebujemy 2 taśmy
– jeśli stosujemy 4 moduły (2*128 wejść i 2*128 wyjść) potrzebujemy 4 taśmy.
Ze względu na to, że taśmą tą prowadzone są szybkie interfejsy komunikacyjne o małym zasięgu i dużych prędkościach pracy zaleca się aby nie przedłużać taśm łączących moduły, gdyż może to powodować błędy komunikacyjne, konieczność retransmisji danych lub złe funkcjonowanie elektroniki.
W powyższym przypadku moduły systemu eHouse.Pro można zamknąć w pojedynczej skrzynce 12cm*12cm*12cm, a na zewnątrz wyprowadzając tylko przewody: LAN, taśmy IDC-50 dla wejść i wyjść oraz zasilanie.

2) Wariant drugi jest gorszy od pierwszego ze względu że wymaga dłuższych przewodów niż pierwszy. Moduły mogą znajdować się obok siebie i być podłączone pojedynczą taśmą płaską IDC-40 z zaciśniętymi wtykami IDC-40 w minimalnej odległości umożliwiającej swobodne rozłożenie modułów.
Jednak odległość ta jest około 3 razy większa w stosunku do przypadku pierwszego (ok. 15 cm pomiędzy kolejnymi wtykami) co daje 30cm dla 2 modułów I/O (3 wtyki) i 60 cm dla 4 modułów I/O (5 wtyków). W ten sposób maleje głębokość wymaganej obudowy, jednak robi się ona znacznie większa.
Bezwzględnie należy sprawdzić działanie systemu (oraz logi) przez co najmniej tydzień czy nie ma problemów z komunikacją wynikającą z długich przewodów IDC-40.

Inteligentny Moduł wejść cyfrowych (włącz/wyłącz) eHouse.PRO

Inteligentny Dom eHouse.PRO moduł 128 wejść cyfrowych - Góra
Złącza IDC-50 służą do podłączenia wejść cyfrowych i posiadają wyprowadzenia zgodne z wejściami CommManager’a oraz Expandera Wejść (48) podłączenie wejść Expandera. Jest on bardzo korzystny jeśli chodzi o okablowanie czujek alarmowych przewodami telefonicznymi RJ-12 (6pin) i podłączanie wejść cyfrowych w całym domu na duże odległości.
Długość taśmy IDC-50 nie jest krytyczna i może ona wynosić nawet 30mb.

Złącze 10 pinowe zawiera wyprowadzone styki przekaźników systemu alarmowego (Horn – syrena, Warning – ostrzerzenie, EarlyWarning – wczesne ostrzeganie, Silent – cichy alarm, Monitoring – radiolinia monitoringu) dostępne bezpośrednio z systemu eHouse.PRO.

Inteligentny Dom eHouse.PRO moduł 128 wejść cyfrowych Dół
Złącza 40 pinowe (do podłączenia modułów inteligentnego domu eHouse.PRO) możemy użyć dolne, górne lub oba jeśli jest taka potrzeba.

Inteligentny Moduł wyjść cyfrowych (włącz/wyłącz) eHouse.Pro

Inteligentny Dom eHouse.PRO moduł 128 wyjść cyfrowych Góra
Złącza IDC-50 służą do podłączenia wyjść cyfrowych (włącz/wyłącz) i posiadają wyprowadzenia zgodne ze złączami modułów przekaźników na szynę DIN.
Zawierają one drivery przekaźników i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Złącza wyjściowe IDC-50 można je podłączyć zgodnie z opisem inteligentny dom eHouse wykonanie rozdzielni profesjonalnej.

Długość taśmy IDC-50 nie jest krytyczna i może ona wynosić nawet 2mb.
Inteligentny Dom eHouse.PRO moduł 128 wyjść cyfrowych Dół
Złącza 40 pinowe (do podłączenia modułów inteligentnego domu eHouse.PRO) możemy użyć na dole PCB, na górze PCB lub oba jeśli jest taka potrzeba.

2 myśli w temacie “Podłączenie modułów inteligentnego domu eHouse.PRO”

Możliwość komentowania jest wyłączona.