Inteligentny Budynek eHouse4CAN sterowanie napędami, elektrozaworami regulacyjnymi – zdarzenia

Inteligentny dom eHouse w wersji CAN pozwala na sterowanie napędami elektromechanicznymi różnego typu wykorzystanego do:

 • zarządzania rolet, markiz, bram, napędów okien
 • sterowania elektrozaworami regulacyjnymi (+,-) do regulacji przepływu, temperatury i innych wartości fizycznych

Sterowniki Inteligentny Dom eHouse4CAN umożliwiają konfigurację wyjść sterowników do bezpośredniego sterowania, regulacji i zarządzania:

 • napędów elektromechanicznych
 • serwomechanizmów
 • elektrozaworów
 • klimatyzatorów
 • anemostatów
 • siłowników

W przypadku trybu pracy napędów, pojedyncze wyjścia pracują parami (1,2) (3,4) sterując 2 siłownikami dwukierunkowego serwomechanizmu wykonawczego (+,-).

Możliwe jest także wykorzystanie jednej pary wyjść do sterowania napędem a drugiej jako pojedyncze wyjścia.

W przypadku wykorzystania wyjść w trybie pracy napędów należy zablokować wyjścia pojedyncze (ustawienie flagi “Disable” dla obu pojedynczych wyjść) aby zdarzenia odnoszące się do pojedynczych wyjść były ignorowane, i nie uszkodziły napędów, które mogą nie być odporne na różne kombinacje zdarzeń pojedynczych.

Przed dalszym czytaniem należy zapoznać się z postem Inteligentny Dom eHouse4CAN sterowanie urządzeniami zewnętrznymi – pojedyncze wyjścia.

Zostały tam omówione wyjścia oraz struktura zdarzeń systemu eHouse.

W systemie inteligentnego domu eHouse4CAN w trybie sterowania napędami zdarzenie ma następującą postać:

 • 1. Address H[8b] = ‘7F’
 • 2. Address L[8b] = ’01’..’FE’
 • 3. CMD[8b] – Komenda = ’64’
 • 4. Options[4b] + Drive NR[4b]. – Zaawansowane Opcje + Numer napędu liczony od 1. np: ’01’.

  Opcje suma bitów, poszczególne bity włączają wyłączają opcje – 4 starsze bity
  * 0x80[1b] – tryb administracyjny
  * 0x40[1b] – “disabled” blokada wyjść w trybie pracy napędów – wymaga włączenia trybu administracyjnego
  * 0x20[1b] – tryb Somfy – ze sterownikiem Somfy (podłączenie pod włączniki żaluzjowe) – wymaga włączenia trybu administracyjnego
  * 0x10[1b] – przyszłe zastosowania
  * 4 najmłodsze bity[4] – nr napędu 01..02

 • 5. Repeat [5b] + Direction[3b] Liczba powtórzeń + kierunek ruchu
  » ’00’ – wyłącz (Off / Stop) (Tryb somfy nie zatrzymuje napędów)
  » ’01’ – zamknij (-) (Tryb Somfy przesuwa napęd do końca lub do zdarzenia STOP (03))
  » ’02’ – otwórz (+) (Tryb Somfy przesuwa napęd do końca lub otrzymania zdarzenia STOP (03))
  » ’03’ – stop: dla trybu Somfy włączenie obu kierunków na raz, dla pozostałych wyłączenie obu wyjść.
 • 6. TimeON High – czas włączenia wyższy bajt 00..FF
 • 7. TimeON Low – czas włączenia niższy bajt 00..FF – włączenie na zaprogramowany czas TimeON:

  * ‘0000’ na stałe

  * ‘0001’..’FFFF’ wyłączenie po określonym czasie w sekundach (1..65535) => 1s .. 18 godzin

 • 8. TimeOff High – czas wyłączenia wyższy bajt ’00’..’FF’
 • 9. TimeOff High – czas wyłączenia niższy bajt ’00’..’FF’ – włączenie na zaprogramowany czas TimeOff w przypadku cyklicznych zdarzeń:

  * ‘0000’ – brak oczekiwania na włączenie, następne zdarzenie dla napędu jest opóźnione o czas ustawiony w polu “DisableTime”

  * ‘0001’..’0002′ – oczekiwanie na włączenie po określonym czasie w sekundach (1..2) => 0s .. 2s, po upłynięciu czasu TimeOff, następne zdarzenie dla napędu jest opóźnione o czas ustawiony w polu “DisableTime”

  * ‘0003’..’FFFF’ oczekiwanie na włączenie po określonym czasie w sekundach (3..65535) => 3s .. 18 godzin, po upłynięciu czasu TimeOff włączenie w przypadku zdarzenia cyklicznego. Zdarzenie kończy się po upłynięciu czasu TimeOff a czas ustawiony w polu “DisableTime” jest ignorowany.

 • 10. DisableTime[8b] – minimalny czas blokady napędów sterujących przed zmianą kierunku napędu. Ignorowany jeśli jeśli “TimeOff” jest większe niż 2, “DisableTime” jest ignorowane.

Np: zdarzenie DirectEvent “7F 02 64 02 01 00 0A 00 03 00” oznacza: zdarzenie dla sterownika #2 i nr napędu #2 (wyjście 3,4) » zamykaj napęd przez 10s.

W przypadku niepoprawnego ustawienia trybu Somfy istnieje ryzyko permanentnego uszkodzenia napędu innego typu

Więcej informacji:

Inteligentny Dom eHouse4CAN

Inteligentny Dom eHouse4CAN Wyprowadzenia sterowników.