Elektroniczny dom eHouse – Podłączenie segmentów instalacji zdecentralizowanej – rozproszonej do zasilacza

Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse może być zasilany z zasilacza omówionego w poście

Elektroniczny Dom, Inteligentny Dom – zasilanie systemu

Podłączenie do zasilania elektronicznego systemu zdecentralizowanego (rozproszonego) jest pozornie błahą sprawą, gdyż pętle prądowe, zakłócenia i inne niuanse w stanach nieustalonych mogą uprzykrzyć życie, nawet osobom zajmującym się elektroniką, elektryką i automatyką profesjonalnie.

Wytyczne projektowania zasilania i okablowania dla Automatyka Domu, Automatyka Budynku były przedstawione w poprzednim poście.

Żaden punkt instalacji niskonapięciowej nie może być podłączony do innych napięć.
Podłączenie zasilania i mas musi odbywać się na zasadzie gwiazdy z jednego punktu dla każdej wartości napięcia zasilającego.
Nie wolno zamykać pętli sygnałowych zasilających czy mas gdyż w stanach nieustalonych może zmienić się propagacja sygnału i zaczynają obowiązywać prawa Murphy’ego (znane dokładnie wszystkim elektronikom).

Należy pamiętać że przewód sygnałowy w instalacjach niskonapięciowych poza łączeniem elektrycznym dwóch lub więcej punktów, stanowi doskonałą antenę wyłapującą bezlitośnie wszystkie zakłócenia z okolicy.

Zastosowanie przewodów innych niż zalecane może spowodować zjawisko niedopasowania falowego występujące w liniach długich (przewodach) i jeszcze bardziej zwiększać wpływ zakłóceń, szczególnie szybkich łączy transmisyjnych i magistrali danych (np RS-485, Ethernet, CAN).
RS-485, CAN, i wiele innych magistrali powinny być zakończone terminatorami na obu końcach magistrali.

Linie długie (przewody), które mają charakter stało napięciowy, lub zmiany napięcia są bardzo powolne (np analogowe czujniki temperatury, oświetlenia, wilgotności), powinny być przy wejściu do układu pomiarowego odfiltrowane przez kondensatory ceramiczne, zainstalowane pomiędzy każdym wejściem a masą układu pomiarowego.

Do zasilania niezależnych  segmentów Elektronicznego domu eHouse w instalacji rozproszonej wykorzystuje się linie <OV> i  <+12V> i <+12V UPS>

W żadnych innych punktach segmenty automatyki stykać się nie mogą, aby nie tworzyć zamkniętych pętli prądowych, które w sposób „nieoceniony” utrudniają życie elektroniką w stanach nieustalonych. 
Znalezienie błędu w takiej instalacji, szczególnie po otynkowaniu domu graniczy z cudem.

 

Dla systemu rozproszonego eHouse 1 pracującego na magistrali RS-485 lub CAN schemat umieszczony jest poniżej.

Inteligentny Dom, Elektroniczny Dom eHouse - Zasilanie instalacji zdecentralizowanej opartej na łączu szeregowym RS-485 lub CAN

Przewody zasilające segmenty powinny być dość grube (dla samego zasilania sterowników i przekaźników min 3*2.5. )
Dla magistrali szeregowej wymagana jest standardowa skrętka komputerowa UTP-8.

Wymagane jest także właściwe użycie par przewodów (splecionych ze sobą), gdyż interfejsy RS232, CAN, Ethernet i wiele innych do transmisji sygnałów na dalekie odległości mają charakter różnicowy. Sygnały (+) i (-) są odejmowane od siebie, co dotyczy także zakłóceń. W przypadku wykorzystania pary splecionej dla sygnałów różnicowych, mamy znacznie większą redukcję zakłóceń odbieranych przez przewód.

Dla systemu eHouse opartego na transmisji Ethernet schemat zasilania umieszczony jest poniżej:
Inteligentny Dom, Elektroniczny dom - Zasilanie instalacji opartej na sieci Ethernet

Przewody zasilające segmenty powinny być takie same jak w poprzednim przypadku.
Sieć ethernetowa tworzy gwiazdę do routera, switcha, huba itd.

Konieczne jest ulokowanie routera blisko zasilacza systemu eHouse i wspólne połączenie mas (routera i sygnału oznaczonego jako „0V” aby zminimalizować efekt pętli masy (gdyż masa przechodzi także kablem UTP-8 równolegle do głównej masy zasilającej segmenty).

Więcej informacji:
Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Ogrzewaniem, Sterownik oświetlenia eHouse
Automatyka Domu, Automatyka eHouse

Jedna myśl w temacie “Elektroniczny dom eHouse – Podłączenie segmentów instalacji zdecentralizowanej – rozproszonej do zasilacza”

Możliwość komentowania jest wyłączona.