Category Archives: Programowanie Inteligentnego Domu

Przykłady pisania oprogramowania dla inteligentnego budynku, inteligentnego domu eHouse na różnych platformach sprzętowych i systemach operacyjnych. Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Linux, Java, Windows Mobile, Android, JavaScript, Svg, C, C++, C#, Apache, Przeglądarki WWW, Delphi, HTML, XML, PHP.

Automatyka Domu przykład tworzenia własnych algorytmów sterujących dla systemu eHouse

Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse pozwala na utworzenie własnej nakładki (aplikacji pracującej na komputerze PC będącej serwerem systemu eHouse) co umożliwia proste tworzenie własnych indywidualnych algorytmów programistycznych przy użyciu naszego szablonu oprogramowania EhouseLogAnalizer dla środowiska Delphi. Continue reading Automatyka Domu przykład tworzenia własnych algorytmów sterujących dla systemu eHouse

Android Wizualizacja I Sterowanie Graficzne Inteligentnym Domem eHouse

Programowanie paneli Android – użycie wizualizacji eHouse

Inteligentny Dom eHouse – Implementacja kompletnej Wizualizacji i sterowania graficznego zgodnego z eHouse dla systemu operacyjnego Android.

Wizualizacja i sterowanie graficzne działa praktycznie na dowolnym sprzęcie z zainstalowanym oprogramowaniem Android:

 • Smartfony
 • Tablety
 • Panele graficzne
 • Telewizory – Smart TV
 • Tunery TV Sat
 • Sprzęt Audio-Video

Continue reading Android Wizualizacja I Sterowanie Graficzne Inteligentnym Domem eHouse

eHouse 4 Android – Wysyłanie zdarzeń i komend do systemu eHouse przez SMS, eMail, WiFi, Internet

eHouse Inteligentny Dom komunikacja z Androidem.
Aby wysłać jedno lub kilka zdarzeń systemu eHouse została stworzona klasa ehousecommunication przy pomocy jednej komendy (1 linijki kodu źródłowego)
Wszystkie funkcje tej klasy uruchamia się statycznie (bez tworzenia instancji klasy).
Continue reading eHouse 4 Android – Wysyłanie zdarzeń i komend do systemu eHouse przez SMS, eMail, WiFi, Internet

eHouse 4 Android – Biblioteki, API do sterowania domem

Inteligentny Dom eHouse może być sterowany z oprogramowania eHouse4Android z dowolnych urządzeń pracujących na systemie operacyjnym Android począwszy od wersji 2.3.

Oprogramowanie może pracować na dowolnym sprzęcie pracującym na systemie operacyjnym Android:

 • Tablety
 • Smartphony
 • Panele Graficzne
 • Telewizory – Smart TV
 • Tunery TV SAT
 • Sprzęt Audio-Video
 • itd.

Szereg zalet, funkcji i darmowy charakter całego systemu Android wraz ze środowiskiem programistycznym SDK, dokumentacją, przykładami oraz językowi opartemu na Javie, umożliwia proste tworzenie własnego oprogramowania na tą platformę systemową.
Continue reading eHouse 4 Android – Biblioteki, API do sterowania domem