Automatyka Domowa eHouse4CAN pomiary i regualcja oraz zdarzenia

Inteligentny Dom eHouse4CAN pozwala na pomiar wielkości fizycznych

 • napięcia
 • temperatury
 • oświetlenia
 • siły wiatru
 • wilgotności
 • itd.

i ich regulację włączając odpowiednie urządzenia wykonawcze.

Wejścia pomiarowe (Przetwornika Analogowo-Cyfrowego) ADC1, ADC2 mierzą napięcie w zakresie <0..4.1V) z czujników pomiarowych.

Każde wejście pomiarowe w sterowniku ma przyporządkowane 3 zdarzenia powiązane z 2 progami.

 • Wartość mniejsza od progu dolnego – przy przekroczeniu, poniżej tego progu jest uruchamianie zdarzenie z pola “Low Direct”
 • Wartość większa od progu górnego – przy przekroczeniu, powyżej tego progu jest uruchamianie zdarzenie z pola “High Direct”
 • Wartość w zakresie pomiędzy progiem dolnym i górnym – wejściu w ten zakres jest uruchamianie zdarzenie z pola “OK Direct”

Zdarzenia na stałę przyporządkowuje się podczas wstępnej konfiguracji sterownika.
Resztę ustawień, zmianę progów można wykonać uruchamiając zdarzenie przetwornika ADC.

W systemie inteligentnego domu eHouse4CAN w trybie sterowania napędami zdarzenie ma następującą postać:

 • 1. Address H[8b] = ‘7F’
 • 2. Address L[8b] = ’01’..’FE’
 • 3. CMD[8b] – Komenda = ‘0C’
 • 4. ADC NR[8b]. – Numer wejścia pomiarowego liczony od 1. np: ’01’
 • 5. ADC Low Level H[8b] – Próg dolny wyższy bajt ’00’..’FF’
 • 6. ADC Low Level L[8b] – Próg dolny niższy bajt ’00’..’FF’
 • 7. ADC High Level H[8b] – Próg górny wyższy bajt ’00’..’FF’
 • 8. ADC High Level L[8b] – Próg górny niższy bajt ’00’..’FF’
 • 9. ALARM Delay [8b] – Czas przed uruchomieniem znacznika Alarmu * 20 sekund
 • 10. Opcje suma bitów, poszczególne bity włączają wyłączają opcje
  » 0x80[1b] – Admin – tryb administracyjny
  » 0x40[1b] – “Enable Alarm H” – Aktywuje alarm przy przekroczeniu górnego progu (*)
  » 0x20[1b] – “Enable Alarm L” – Aktywuje alarm przy obniżeniu poniżej dolnego progu (*)
  » 0x10[1b] – “Disable Event” – Blokuje uruchomienie zdarzeń powiązanych z zakresami pomiarowymi (*)
  » 0x08[1b] – “Inverted Scale” – Odwrócona skala np. dla czujnika oświetlenia (*)

(*) – wymaga włączenia trybu administracyjnego.

Np: zdarzenie DirectEvent “7F 03 0C 01 02 96 02 9A 20 00” oznacza: zdarzenie dla sterownika #3 i nr wejścia ADC #1 ustawienie: próg dolny “0296” i górny “029A”

Zastosowany przetwornik jest 12bitowy więc występuje 4096 (0xFFF) poziomów pomiarowych.
Oznacza to że kwant wynosi (1/4095)*4.1V tj. 1mV. Procentowo wartość ta wynosi 0.02442% napięcia 4.1V.
Wartości te są przeliczane na liczbę (0..4095) przez aplikację konfigurującą w zależności od zastosowanego czujnika pomiarowego.

Inteligentny Dom eHouse4CAN

Inteligentny Dom eHouse4CAN Wyprowadzenia sterowników.