All posts by eHouse

Sterowanie Roletami, Bramami, Markizami

eHouse Inteligentny Dom może być użyty do sterowania i zarządzania napędów:

  • Rolet
  • Bram
  • Markiz
  • Drzwi
  • Okien
  • Żaluzji

Sterowanie napędów rolet może zostać zautomatyzowane przez sterownik rolet, bram ExternalManager
Sterownik Rolet, Bram, alarm – CommManager
Continue reading Sterowanie Roletami, Bramami, Markizami

Zarządzanie Zasobnikiem CO i CWU

Inteligentny Budynek, Inteligentny Dom eHouse umożliwia zarządzanie i sterowanie zasobnikami CO i CWU.
Zasobniki CO i CWU służą do magazynowania ciepłej wody do ogrzewania i na potrzeby Ciepłej Wody Użytkowej.
Pozwalają optymalizować proces ogrzewania oraz gromadzić gorącą wodę minimalizując wymaganą moc kotłów oraz zmniejszając nakłady energii na ogrzewanie o kilkadziesiąt procent.
Continue reading Zarządzanie Zasobnikiem CO i CWU

Sterowanie Ogrzewaniem, Automatyka Ogrzewania

Inteligentny Dom eHouse, (Sterowniki systemu) realizują zarówno funkcje pozwalające na sterowanie ogrzewaniem indywidualnym jak i sterowanie ogrzewaniem centralnym.
Sterowanie Ogrzewania Centralnego jest realizowane przez HeatManager – sterownik kotłowni i wentylacji.
Sterowanie Ogrzewania Lokalnego jest realizowane przez Sterowniki pokojowe RoomManager, LevelManager, EthernetRoomManager
Continue reading Sterowanie Ogrzewaniem, Automatyka Ogrzewania

Sterowanie Oświetleniem

eHouse – Inteligentny Dom pozwala na Sterowanie oświetleniem, które jest realizowane przez sterownik pokojowy RoomManager, EthernetRoomManager lub LevelManager.
Sterowanie może odbywać się poprzez:

  • włączanie i wyłączanie pojedynczego obwodu świetlnego od 1 do 24 dla RM
  • ściemnianie i rozjaśnianie ściemniaczy max 3 dla jednego sterownika
  • Automatyczną regulację oświetlenia analizując poziom bieżącego oświetlenia i utrzymanie jego w zaprogramowanych progach min, max

Sterowanie oświetleniem włącz/wyłącz odbywa się przez przekaźniki pozwalające na odseparowanie niskonapięciowych sterowników od napięć spoza systemu eHouse a w szczególności 230V.
Continue reading Sterowanie Oświetleniem

Inteligentny Dom eHouse Pomysły, Rozwiązania

Inteligentny Budynek eHouse może wykorzystać wiele istniejących urządzeń elektrycznych, elektronicznych, czujników pomiarowych (analogowych), czujek sygnalizacyjnych.

Aby ułatwić amatorom i profesjonalistom projektowanie instalacji typu inteligentny dom w systemie eHouse przedstawiamy gotowe pomysły, które można rozważyć i zastosować przy tworzeniu własnej instalacji automatyki budynku.
Continue reading Inteligentny Dom eHouse Pomysły, Rozwiązania

Tworzenie widoków i obrazów do wizualizacji i sterowania graficznego dla systemu eHouse

Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse umożliwia utworzenie indywidualnych obrazów do sterowania graficznego i wizualizacji do sterowania domem.
Continue reading Tworzenie widoków i obrazów do wizualizacji i sterowania graficznego dla systemu eHouse

Sterowanie Graficzne i Tekstowe systemem eHouse z przeglądarki WWW i klienta FTP, Zdalne sprawdzenie logów systemu przez FTP

Inteligentny Dom eHouse umożliwia sterowanie z przeglądarki internetowej i FTP. Istnieje kilka niezależnych metod sterowania, opartych na różnych technologiach. Umożliwia to sterowanie z każdej przeglądarki, pracującej na dowolnej platformie sprzętowej i systemie operacyjnym. W przypadku problemów ze sterowaniem z jednej metody, są alternatywne do wykorzystania. Istnieje możliwość zarówno sterowania graficznego jak i tekstowego z przeglądarki WWW. Dołączone oprogramowanie eHouse umożliwia automatyczne wygenerowanie stron WWW do sterowania tekstowego (Formularze HTML).
Continue reading Sterowanie Graficzne i Tekstowe systemem eHouse z przeglądarki WWW i klienta FTP, Zdalne sprawdzenie logów systemu przez FTP

Sterowanie Inteligentnym Domem eHouse z Windows Mobile

System Inteligentnego domu eHouse może być sterowany zdalnie i lokalnie z dowolnego telefonu komórkowego, PDA, panela dotykowego, Smart Phone’u, Touch Phone’u pracującego na systemie operacyjnym Windows Mobile. Zarówno sterowanie graficzne jak i tekstowe jest obsługiwane przez oprogramowanie.  Dodatkowo oprogramowanie systemu eHouse umożliwia wizualizację stanu systemu online przez WiFi lub Internet. Obrazy do sterowania graficznego i wizualizacji inteligentnym domem można utworzyć indywidualnie. Aplikacja umożliwia skalowanie obrazów, powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie w każdym kierunku. Obrazy są tworzone przy pomocy skalowalnej grafiki wektorowej SVG co powoduje że nie ma utraty jakości przy powiększaniu i pomniejszaniu obrazów. Aplikacja sterująca Windows Mobile umożliwia sterowanie systemem eHouse przez WiFi, Internet, SMS, eMail.

Continue reading Sterowanie Inteligentnym Domem eHouse z Windows Mobile

Sterowanie Inteligentnym Domem eHouse z oprogramowania sterującego i wizualizacji Windows XP, Vista, Windows 7

Inteligentny dom, Inteligentny Budynek eHouse posiada dołączone oprogramowanie do sterowania graficznego i wizualizacji automatyki budynkupracujące na systemach operacyjnych Windows XP, Vista, Windows 7 do 64bitów włącznie. Oprogramowanie to może pracować poprzez sieć LAN lub sterować systemem przez eMail. Obrazy są tworzone indywidualnie przy pomocy aplikacji CorelDrw i dołączonych makr Visual Basica do importu konfiguracji oraz eksportu plików tekstowych z mapami obrazów w formacie aplikacji systemu eHouse i różnych metod sterowania graficznego z przeglądarek WWW. Oprogramowanie do wizualizacji i sterowania Graficznego umożliwia skalowanie, powiększanie i pomniejszanie obrazów oraz jego przesuw.

Continue reading Sterowanie Inteligentnym Domem eHouse z oprogramowania sterującego i wizualizacji Windows XP, Vista, Windows 7

Zdalne i lokalne Sterowanie inteligentnym budynkiem eHouse.

architektura systemu eHouse i dołączony pakiet oprogramowania umożliwia sterowanie systemem na bardzo wiele sposobów w zależności od lokalizacji, dostępnych łączy komunikacyjnych, sprzętu i oprogramowania. Automatyka budynku eHouse może zostać wpełni samodzielnie zaprojektowana i zainstalowania.

Continue reading Zdalne i lokalne Sterowanie inteligentnym budynkiem eHouse.

Otwarty system Inteligentnego Domu eHouse

Inteligentny Dom eHouse, Inteligentny Budynek w wersji RS-485 jest pracującym na szeregowej magistrali systemowej systemem automatyki budynku.
Inteligentny Dom eHouse jest systemem sterowania domem umożliwiającym zdalne i lokalne sterowanie wielu typów urządzeń, systemów, instalacji występujących w budynkach mieszkalnych i innych typach budownictwa np. budynki użyteczności publicznej, hotele, biurowce, obiekty przemysłowe, obiekty z wymaganą kontrolą dostępu i ustawieniem uprawnień.

Continue reading Otwarty system Inteligentnego Domu eHouse